Rad Lokalne akcijske grupe “Prigorje”

Lokalna akcijska grupa “PRIGORJE“ je neprofitna organizacija, osnovana u cilju unaprjeđenja kvalitete života ruralnog područja povezivanjem lokalnih dionika iz civilnog, javnog i gospodarskog sektora.

LAG “PRIGORJE“ smješten je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, pokriva površinu od 1.128,23 km2 te obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave, tj. 3 grada i 8 općina. Sjeverni dio LAG-a Prigorje čine JLS Koprivničko-križevačke županije: Grad Križevci, općine Sokolovac i Sveti Ivan Žabno dok svojom južnom stranom obuhvaća dijelove Zagrebačke županije: gradove Dugo Selo i Vrbovec, te općine Brckovljani, Gradec, Farakaševac, Preseka, Rakovec i Rugvica.

Rad LAG-a temelji se na LEADER pristupu koji potiče ruralna područja da kroz povezivanje predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora te kroz pristup odozdo prema gore u definiranju prioriteta, ciljeva i mjera razvoja, otkriju nove načine u cilju poboljšanja kvalitete života u ruralnim područjima.

LAG “PRIGORJE“ u 2018. godini je revidirao svoj strateški dokument, Lokalnu razvojnu strategiju, nakon čega je raspisan natječaj za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ za koji su prihvatljivi prijavitelji bili OPG-ovi s područja LAG obuhvata. Na natječaj se prijavilo trideset i šest OPG-ovaca, a njih devetnaest je dobilo Odluku o odabiru projekata od čega četvero OPG-ovaca s područja Križevaca.

Navedene projektne prijave su trenutno u obradi u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nakon čega se očekuju prvi potpisi ugovora i isplate prvih 50% sredstava. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 2.114.557.50 kuna, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 111.292,50 kuna.

Sukladno Planu rada LAG-a i Planu provedbe LRS za 2019. godinu, tijekom godine planirano je raspisivanje četiri natječaja koji su usklađeni s dinamikom provedbe utvrđenom Planom provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a. Prvi od njih će biti raspisan natječaj po tipu operacije 2.1.1. (sukladan tipu operacije 7.4.1. iz nacionalnog Programa) Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za koji je predviđen iznos od 2.881.648,00 kn.

Slijede dva natječaja za poljoprivredna gospodarstva po tipovima operacije 1.1.1. (sukladan tipu operacije 4.1.1.) Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u vrijednosti 748.480,00 kuna i tipu operacije 1.1.2. (sukladan tipu operacije 6.1.1.) Potpora mladim poljoprivrednicima u vrijednosti 1.496.960.00 kuna. Osim toga, u planu je i provedba tipa operacije 2.2.1. (sukladan tipovima operacija 19.3.1. i 19.3.2) Priprema i provedba aktivnosti projekata suradnje za koji je planirano 380.770,49 kuna.

Vezano

Komentari su zatvoreni.