Objavljena Studija i strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca do 2027. godine

Objavljena je Studija i strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca do 2027. godine koja je izrađivana paralelno s V. Izmjenama i dopunama PPUG-a i GUP-a. Europska komisija je 2013. godine donijela Strategiju zelene infrastrukture, na koju se Studija i Strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca nadovezuje, u svrhu promicanja zelene infrastrukture u urbanim i ruralnim prostorima, povećanja europskih prirodnih resursa te promicanja integracije zelene infrastrukture i u druge zakone i politike EU.

Studija i strategija zelene infrastrukture Križevaca prepoznala je između ostalog kako gradsko naselje Križevaca okružuje zeleni prsten te je potrebno očuvati njegovu cjelovitost i površinu i spriječiti dodatna fragmentiranja. Najvažniji dijelovi zelenog prstena su park-šuma Župetnica s njegove zapadne i Ratarska šuma s istočne strane. Potoci Vrtlin i Koruška predstavljaju zelenu vezu sjevernog i južnog dijela zelenog prstena, kao i vezu vrijednih i prirodnih područja unutar grada. Potoke i prostore uz njih potrebno je očuvati i ojačati njihovu ekološku i socijalnu funkciju.

Studiju i strategiju moguće je preuzeti ovdje.

Vezano

Komentari su zatvoreni.