Obilježen Dan slobode medija

Dan slobode medija naslov je tribine koja je jučer održana u prostorijama Kluba kulture u sklopu festivala Culture Shock. Gost tribine bio je slobodni novinar Željko Peratović. Iako se radi o jednom eminentnom novinaru, koji je te večeri trebao gostovati u središnjem Dnevniku HTV-a, te novinaru koji je umnogome pridonio novinarstvu na našim prostorima, posjećenost tribine bila je vrlo slaba.

Kao novinar Željko Peratović je radio za brojne dnevne i tjedne listove u Hrvatskoj. Govoreći o svojim počecima, radeći tada u Vjesniku, prisjetio se svoje prve ratne reportaže iz Vukovara 1991. godine i tada zakulisnim političkim igrama koje su bitno utjecale na njegovu odluku da se posveti istraživačkom novinarstvu. Istaknuo je kako je novinarstvo tada odigralo važnu ulogu ne samo u obrani Hrvatske već i u rasvjetljavanju bitnih problema kao što je primjerice privatizacija. Govorio je i o utjecaju vladajućih struktura na medije u Hrvatskoj, te o nekim osobnim iskustvima pritisaka na njega i njegove kolege.
Govorio je o slobodi medija devedesetih godina i danas, o medijima kao korektivima, „psima čuvarima“ demokracije, oblikovateljima zdravoga javnoga mijenja a koji to nisu. Naglasio je kako su u najtežem položaju lokalni novinari. Pedeset posto lokalnih medija nalazi se u vlasništvu lokalne samouprave, što bitno utječe na objektivnost i istinitost informacija. Na kraju, dotaknuo se i teme senzacionalizma u novinarstvu koje je preplavilo naš medijski prostor, gdje se više ne poštuju ni osnove novinarske etike i kodeksa ponašanja novinara. Tribina je trajala nešto više od dva sata, a moderator je bio Sandro Novosel.

Vezano

Komentari su zatvoreni.