Objavljen poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj 3/06. i 1/09), Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca poziva pravne i fizičke osobe, građane i druge organizacijske oblike na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca: 1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Križevaca; 2. Nagrada za životno djelo; 3. Plaketa Grada Križevaca; 4. Priznanje Grada Križevaca.

Počasnim građaninom Grada Križevaca može se proglasiti posebno zaslužna osoba koja je svojim radom dala doprinos gospodarskom, kulturno-povijesnom ili općenito društvenom probitku, odnosno promicanju ugleda i položaja Grada Križevaca, te za razvoj Grada Križevaca ili pojedinih njegovih djelatnosti. Počasnim građaninom može se proglasiti i osoba koja je životom i radom povezana s Gradom Križevcima te je posebno zaslužna za Grad Križevce i Republiku Hrvatsku u promicanju njenog suvereniteta i samostalnosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima s područja Grada Križevaca za najviše zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Križevaca.

Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama za iznimna postignuća te promicanje znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Križevaca te za trajnu, općepriznatu djelatnost kojom se znatno doprinosi razvoju Grada Križevaca.

Priznanje Grada Križevaca dodjeljuje se za postignute višegodišnje uzorne uspjehe u radu kao i za iznimno postignuće u prethodnoj godini.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati: a) za pojedince: životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarene rezultate; b) za pravne osobe: osnovne podatke o ustroju i djelatnosti te ostvarene rezultate rada. Uvjeti za dodjelu javnih priznanja utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima Grada Križevaca.

Rok za podnošenje prijedloga je do 25. veljače 2019. godine. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.

Vezano

Komentari su zatvoreni.