Objavljen je javni poziv za isticanje kandidatura za Savjet mladih Grada Križevaca

Gradska upravaGradsko vijeće Grada Križevaca objavilo je u ponedjeljak, 14. siječnja javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Križevaca.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Križevaca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada, a osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu.

Za člana Savjeta mladih i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Križevaca koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Član Savjeta i njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijećnici Gradskoga vijeća Grada Križevaca.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u roku 10 dana od dana objave javnog poziva, na propisanom obrascu. Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 30 mladih koji ističu kandidaturu.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća Grada Križevaca zaključno do 25. siječnja 2019.

Sve dodatne informacije (uvjete javnog poziva, potrebne obrasce i podatke te sve ostalo vezano uz javni poziv i izbor) mogu se dobiti na službenoj stranici Grada www.krizevci.hr pod rubrikom Natječaji – Javni pozivi.

Vezano

Komentari su zatvoreni.