Treća smjena redovnih dislokacija podravsko-prigorskih vatrogasaca

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, u četvrtak, 19. srpnja podravsko-prigorski vatrogasci bit će upućeni na treću smjenu redovnih dislokacija.

Na otočje Brijuni bit će upućeno četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, dok će za potrebe osiguranja otoka Mali Brijun biti zadužena dva vatrogasca iz DVD-a Štaglinec. Uz vatrogasce, na otoku Veliki Brijun nalazit će se terensko vatrogasno vozilo u vlasništvu JVP Koprivnica opremljeno visokotlačnom pumpom i spremnikom s 1800 litra vode te pripadajućom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara u objektima. Na Malom Brijunu nalazit će se vozilo Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice opremljeno visokotlačnim modulom s rezervoarom od 400 litara vode i vitlom za brzu navalu te radio stanicom.

U treću smjenu dislokacija na Konavle bit će upućena dva vatrogasca iz DVD-a Virje, kao i navalno vozilo koje posjeduje 4,5 m3 vode i 400 litara pjenila, opremljeno je radio stanicom i u vlasništvu je DVD-a Virje.

Na otok Lastovo bit će upućena dva djelatnika JVP Đurđevca i jedan JVP Križevci, kao i pripadnici DVD-a Srednji Dubovec i DVD-a Kalinovac. Na dislokaciji će se nalaziti i šumsko terensko vozilo opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode, 200 litara pjenila i krovnim bacačem, kao i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom „Lukas“ za potrebe tehničkih intervencija. Vozilo je u vlasništvu je JVP Đurđevac, kao i dodatno kombi vozilo, a na Lastovo će biti upućena i višenamjenska auto-cisterna kapaciteta 7000 litara vode, opremljena radio-vezom.

Vatrogasci upućeni na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu i podzakonskim aktima, a opremljeni su propisanom osobnom i zaštitnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara na građevinama. Druga smjena dislokacije traje 15 dana, a očekuje se da će, kao i  prethodnih godina, redovne dislokacije završiti najkasnije do 30. rujna ove godine.

Vezano

Komentari su zatvoreni.