Podravsko-prigorski vatrogasci uputili se na drugu smjenu redovnih dislokacija

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, u četvrtak, 5. srpnja podravsko-prigorski vatrogasci upućeni su na drugu smjenu redovnih dislokacija.

Na otočje Brijuni upućeno je četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, za potrebe osiguranja otoka Mali Brijun upućena su dva vatrogasca iz DVD-a Reka i DVD-a Jagnjedovec, a na otoku Velikom Brijunu nalazi se terensko vatrogasno vozilo u vlasništvu JVP Koprivnica opremljeno visokotlačnom pumpom i spremnikom sa 1800 litara vode te pripadajućom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara u objektima. Na Malom Brijunu nalazi se vozilo Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice opremljeno visokotlačnim modulom s rezervoarom od 400 litara vode i vitlom za brzu navalu te radio stanicom.

Također, u drugu smjenu na otok Lastovo uputilo se pet djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac i Križevci, od kojih su dvojica iz DVD-a Bukovje i DVD-a Đuređevac. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo koje je opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode i 200 litara pjenila i krovnim bacačem. Vozilo je u vlasništvu JVP Đurđevac, a opremljeno je i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom za potrebe hitnih intervencija. Na dislokaciji se nalazi i višenamjenska autocisterna kapaciteta 7000 litara vode.

Vatrogasci upućeni na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu, a opremljeni su propisanom osobnom i zaštitnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara na građevinama, kao i opremom za vezu. Druga smjena dislokacije traje 15 dana, a očekuje se da će, kao i  prethodnih godina, redovne dislokacije završiti najkasnije do 30. rujna ove godine.

Vezano

Komentari su zatvoreni.