Obavijest građanima Grada Križevaca o nacrtu Proračuna za 2018. godinu

Pozivaju se svi zainteresirani građani Grada Križevaca da upute svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe vezano uz nacrt Proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu i njegove projekcije za sljedeće dvije godine. Preciznije, svaki građanin može predlagati nove projekte, te istovremeno predložiti koji bi od trenutno navedenih projekata u nacrtu izbacio kako bi proračun bio unutar financijskih okvira.

Građani mogu svoja mišljenja dostavljati do petka, 10. studenog 2017. godine putem e-mail adrese proracun@krizevci.hr, a ono što je bitno da kod upućivanja prijedloga trebaju voditi računa o financijskim okvirima proračuna koji se ne mogu prekoračiti s obzirom na Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) te Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15 i 87/16).

Vezano

Komentari su zatvoreni.