U srijedu 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca

Jedanaest točaka dnevnog reda očekuje križevačke gradske vijećnike u srijedu, 12. srpnja 2017. godine, za kada je predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Marko Katanović sazvao 2. sjednicu Gradskog vijeća, s početkom u 18 sati u Velikoj vijećnici Grada Križevaca. Predloženi dnevni red je sljedeći:

1. Donošenje Odluke o
a) prijenosu prava vlasništva u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb,
b) osnivanju prava građenja u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb,

2. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci,

3. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna GUP-a Grada Križevaca – ciljane izmjene,

4. Donošenje Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave,

5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova – organiziranje poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i drugih životinja na području Grada Križevaca,

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2017. godinu,

7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o obavljanju auto taksi prijevoza na području Grada Križevaca,

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Križevaca za donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za postupak zajedničke javne nabave za izgradnju sustava oborinske odvodnje u ulici Gornje Križevčine (2. uporabna cjelina) i izgradnju pješačke staze u ulici Gornje Križevčine (3. uporabna cjelina),

9. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za:
a) Statut, Poslovnik i propise,
b) gospodarstvo i financije,
c) selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj,
d) stambeno-komunalne djelatnosti,
e) zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
f) zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob,
g) obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport,
h) dodjelu javnih priznanja,

10. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za branitelje Domovinskog rata,

11. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za članove Nadzornog odbora Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o.

 

 

Vezano
1 komentar
  1. kaja piše:

    Nadam se da će 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca, proći u radnom ozračju sa puno konstruktivnih i pravih prijedloga za SVE točke dnevnog reda.
    Valjda će pomlađena ekipa uspjeti promicati dobro radno ozračje, bez onih uobičajenih “jalovih” politiziranja, što na žalost stalno gledamo na našoj političkoj sceni.
    Svima u Vijeću, želim puno radnog elana i dobrih ideja.
    SRETNO!

Komentari su zatvoreni.