Izbornik
FacebookTwitterGoogle+RSSYouTube

U srijedu 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca

Jedanaest točaka dnevnog reda očekuje križevačke gradske vijećnike u srijedu, 12. srpnja 2017. godine, za kada je predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Marko Katanović sazvao 2. sjednicu Gradskog vijeća, s početkom u 18 sati u Velikoj vijećnici Grada Križevaca. Predloženi dnevni red je sljedeći:

1. Donošenje Odluke o
a) prijenosu prava vlasništva u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb,
b) osnivanju prava građenja u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb,

2. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci,

3. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna GUP-a Grada Križevaca – ciljane izmjene,

4. Donošenje Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave,

5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova – organiziranje poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i drugih životinja na području Grada Križevaca,

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2017. godinu,

7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o obavljanju auto taksi prijevoza na području Grada Križevaca,

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Križevaca za donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za postupak zajedničke javne nabave za izgradnju sustava oborinske odvodnje u ulici Gornje Križevčine (2. uporabna cjelina) i izgradnju pješačke staze u ulici Gornje Križevčine (3. uporabna cjelina),

9. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za:
a) Statut, Poslovnik i propise,
b) gospodarstvo i financije,
c) selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj,
d) stambeno-komunalne djelatnosti,
e) zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
f) zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob,
g) obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport,
h) dodjelu javnih priznanja,

10. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za branitelje Domovinskog rata,

11. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za članove Nadzornog odbora Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o.

 

 

wpDiscuz