Prva izložba na festivalu Culture Shock: o spomenicima NOB-u u bivšoj državi i našem gradu

Važan dio ponude sadržaja kulturno-obrazovnog festivala Culture Shock u Križevcima svakako su i izložbe, pa tako njegovo 13. izdanje ugošćuje dio međunarodne izložbe “Putevima revolucije – memorijalni turizam u Jugoslaviji“. Izložbom se propituju pozicija i funkcije memorijala Narodnooslobodilačke borbe (NOB) u turističkom segmentu privrednog i društveno-ekonomskog sistema Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) te istražuje uvođenje memorijalnog turizma kao segmenta ukupne turističke ponude SFRJ krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina 20. stoljeća.
Nastala je u okviru međunarodne platforme Neprimjereni spomenici, a proces inkorporacije spomenika NOB-a u turističku ponudu SFRJ prikazan je kroz primjere dvanaest memorijalnih lokaliteta s područja cijele bivše države, popraćenih arhivskim fotografijama.
Autori koncepta izložbe su Lana Lovrenčić i Milan Rakita, a za križevačko izdanje izložbe istraživačke snage udruge P.O.I.N.T. dat će pregled stanja spomenika iz NOB-a na području Križevaca.
Ulazak na izložbu koja počinje u petak, 17. ožujka u 20 sati u Klubu kulture se ne naplaćuje.

Vezano

Komentari su zatvoreni.