Gradonačelnik i gradska vlast dobivaju PR stručnjaka, baš u izbornoj godini

Dosad je posao odnosa s javnošću u križevačkoj gradskoj upravi obavljao tko je stigao, a ubuduće će “viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol”, za početnu plaću od 9030 kuna bruto

Građanima Križevaca objave o gradskim zbivanjima, vijesti o pothvatima gradskih otaca, informiranje o presijecanju vrpci i otvaranju manifestacija, za gradsku web stranicu i medije, uskoro će slati i prenositi “viši stručnik suradnik (ili suradnica) za odnose s javnošću i protokol.

Bit će toga zacijelo mnogo, ta izborna je godina, a bit će, zasigurno, i mnogo kandidata koji će htjeti raditi ovaj posao – služba je javna, plaća redovita (osnovna je 9030 kuna bruto, raste sa stažem, olakšicama, prijevozom…), a ugovor o radu na neodređeno, uz probni rok od tri mjeseca. Samo se moraju na vrijeme javiti na natječaj, koji je raspisala Stručna služba Grada Križevaca posredstvom svoje pročelnice Ane Lukačić-Lojen. U tom se gradskom odjelu, Stručnoj službi, traži upravo viši stručni savjetnik za odnose s javnošću i protokol, praktički gradski PR-ovac/PR-ovka, a rok za prijavu je osam dana od dana objave u Narodnim novinama (18.1.).

Da bi se moglo konkurirati za posao eksperta za PR objave u Gradu Križevcima, mora se biti magistar struke ili stručni specijalist humanističkih ili društvenih znanosti. Ne smije se biti radno “zelen”, naprotiv, obvezna je najmanje jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovima visoke stručne spreme, znanje rada na računalu i služenje dvama stranim jezicima s područja Europske unije, a jedan mora biti engleski. Uz ove uvjete, manje-više standardne za slična radna mjesta u javnim ili državnim službama, stoji i onaj, također redoviti, da kandidat mora imati položen državni stručni ispit, uz napomenu da može biti izabran i ona osoba bez ispita, ali ga je “obvezna položiti u skladu sa zakonom”.

U stručnoj službi Grada Križevaca, jednom od njegovih upravnih tijela, trenutačno je zaposleno sedam ljudi, a prema nedavno donesenom planu prijma u službu u upravna tijela Grada Križevaca, u njoj je utvrđeno 10 radnih mjesta, pa je iskazana potreba za jednim, koje će biti popunjeno u ovoj godini. To je upravo službenik za odnose s javnošću i protokol.

U Gradu nisu svih ovih godina bili lišeni sustavnog javnog općenja sa stanovništvom kakvu propisuje i ovo radno mjesto. Naprotiv, u Stručnoj službi, ali kao referent za odnose s javnošću i protokol, još s kraja prošlog desetljeća djeluje osoba koja je u gradsku upravu stigla iz jednoga lokalnog tjednika, dok je i prije nje isti djelokrug pokrivala osoba također stigla iz istoga medija. Točnije, da obavlja te poslove moglo se vidjeti iz popisa kontakata, gdje je do danas oko 10 sati pisalo ime uz radno mjesto referenta za odnose s javnošću i protokol. Na naš je upit popis potom ažuriran i ime ove osobe premješteno je na mjesto u Uredu gradonačelnika.

– Prije je na radnom mjestu referenta za odnose s javnošću i protokol radila osoba koja je premještena na upražnjeno radno mjesto “Viši referent-tajnik gradonačelnika”, a navedeno radno mjesto je bilo upražnjeno zbog odlaska u mirovnu gospođe koja je radila na istom, tako da je sada upražnjeno radno mjesto “Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol”, odgovorili su nam iz Ureda gradonačelnika.

Doznajemo da je zbog nepostojanja adekvatne osobe aktivnosti komuniciranja s javnošću u Gradu praktički obavljao tko je sve stigao, što im nije bilo u opisu radnog mjesta.

Kandidati za križevačkog gradskog PR-ovca moraju u prijavi na natječaj podastrijeti životopis, osobnu iskaznicu ili domovnicu kao dokaz o državljanstvu, dokaz o poznavanju stranih jezika (svjedodžbu, potvrdu…), potvdu o podacima u evidenciji HZMO-a, te ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (VSS) u trajanju od najmanje 1 godine.

Ona(j) koja(i) želi raditi na adresi Zakmardijeve 12, u ovom slučaju mora priložiti i uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje(ga) ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci, te vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Obvezno treba priložiti i dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično), a tek po izboru, kandidat(kinja) mora dokazati i da je zdrav, tj. mora priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

No, do željenoga položaja dug je put, koji se sastoji od pisanoga testiranja znanja i sposobnosti (znanje iz Ustava RH, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o medijima, te Statuta Grada Križevaca), provjere znanja na računalu i intervjua, s tim da će se znanje na svakom testu bodovati, od 1 do 10. Neće svi doći do faze intervjua, ne prikupi li na testu i računalu najmanje 50% bodova, posebno natječajno povjerenstvo kandidata neće ih ni zvati na razgovor. On je, pak, posljednja prepreka i na njemu u interakciji s članovima povjerenstva budući gradski komunikator s javnošću mora dokazati kako ima snažne interese, motivaciju raditi baš taj posao, i da je spreman ostvariti takve profesionalne ciljeve.

Vezano

Komentari su zatvoreni.