SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA OPĆIH AKATA

Dana 11. siječnja 2016. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Nacrta Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući do 10. veljače 2016. godine na e-mail adresu zainteresirana.javnost@hzzo.hr.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući (316.79 kB)

Obrazloženje za Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući (174.26 kB)

Izvor: Udruga invalida Križevci

Vezano

Komentari su zatvoreni.