MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA, 10.12.2015.

10 prosinca 1948. godine prilikom potpisivanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika” i pri tome udaren kamen temeljac za Međunarodni dan ljudskih prava. Ovaj datum je prekretnica u suvremenoj povijesti kada su se narodi svijeta udružili kako bi jednom i zauvijek stali na kraj genocidu nastalom za vrijeme Drugog svjetskog rata. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima jedan je od prvih značajnijih dostignuća Ujedinjenih naroda koji kao dokument predstavlja osnovnu filozofiju pravno obvezujućih međunarodnih instrumenata nastalih nakon 1948.

“Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima”. Ovih prvih nekoliko poznatih riječi Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, osnovana prije 61 godinu premisa je međunarodnih ljudskih prava.. Rođenjem i prvim trenutcima života čovjek posjeduje ljudska prava.
Sva ljudska prava mogu se gledati kroz objektiv nediskriminacije. Ona zabranjuje diskriminaciju na temelju rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, hendikepiranosti, imovina, rođenje ili drugi status.
Ona su zagarantirana, neotuđiva i regulirana i sa nizom međunarodnih dokumenata.
Ipak, danas, borba protiv diskriminacije i dalje je svakodnevna borba za milijune širom svijeta.

Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima proglašena je 10. prosinca 1948. zbog čega se ovaj datum obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava.

Izvor: Udruga invalida Križevci

Vezano

Komentari su zatvoreni.