SVETI NIKOLA, 06.12.2015

Dan sv. Nikole je dječji blagdan. No, uza sve krivotvorenje koje je taj svetac doživio tijekom vremena, bilo bi važno naslutiti pravu tajnu toga čovjeka. Nikola je u Rusiji uz Mariju najviše čašćen svetac. Očito su ljudi njime toliko očarani kad ga uvijek iznova prikazuju na svojim ikonama.Nikola predstavlja očinski brižna čovjeka koji se zauzima kad su ljudi u nevolji, koji ima sućuti, i pomaže nenametljivo. U mnogim ga krajevima drže nekim koga mogu zazvati u svojoj osobnoj nevolji.
Pogledamo li legende koje obavijaju njegovu osobu, sve one imaju duboko značenje za naš život. Kad Nikola osjeti da siromašan susjed želi prodati svoje tri kćeri u javnu kuću, baca tri puta zaredom grumen zlata kroz prozor da bi svaka kći imala dostatno miraza za udaju. Osjeća koja je to muka za oca, iskoristiti svoje kćeri da bi sam preživio. Shvaća da bi kćeri mogle poći svojim putovima da ih otac više ne bi upotrebljavao za vlastite svrhe. Nasuprot negativnoj slici oca, Nikola predstavlja sliku oca koji oslobađa svoju djecu, koji im omogućuje slijediti vlastitu čežnju.
Neka žena požuri u crkvu da se uvjeri u glasine da je Nikola izabran za biskupa. Kad se vraćala natrag kući, nađe dijete koje se jako približilo štednjaku i sasvim izgorjelo. Donese ga Nikoli. Taj blagoslovi dijete. I ono opet ozdravi. Tu je majka ta koja zanemaruje svoje dijete jer joj je radoznalost važnija. Toliko je zaokupljena sobom da zaboravlja na svoje dijete. Nikola zastupa kao čovjek-otac ovdje i majku, on ima i materinske crte. Stvara ozračje u kojemu dijete može ozdraviti. Nikola se zauzima i za tri nevino osuđena građanina. Otima krvniku mač i traži od suca da obznani razloge osude. Sudac se baca dršćući na koljena i priznaje svoju krivnju i ujedno moli da stvar ne dođe do cara. Nikola se slično zauzima i za tri glavna careva čovjeka. On je pravedan čovjek. Ne može gledati da se ljude nevino osuđuje. On je otac koji je pravedan prema svakome od svoje djece, koji svakome osigurava pravo da bi mogao ispravno živjeti.
Kad sebe pogledaš u svjetlu tih legenda, možeš se pitati gdje svoju djecu ili prijatelje koristiš za sebe i gdje ih oslobađaš, gdje zanemaruješ svoju očinsku ili majčinsku stranu. A Nikola hoće i tebe ohrabriti za ono tvoje očinsko i majčinsko. U tebi je arhetipska slika oca koji stoji uz druge i hrabri ih za život. U tebi je ta slika majke koja drugima dariva zaštitu i dom, koja ih hrani i liječi njihove rane. I u tebi je taj čisti i pravedni čovjek koji vidi nevolju drugih. Običaj, da na blagdan sv. Nikole obdarimo druge ljude slatkišima, ima itekako smisla. Nemoj gledati samo na sebe, nego i na sve one koji trpe zbog gorčine svoga života. Možda Nikola probudi i u tebi maštovitost kako im možeš zasladiti život.

Izvor: Udruga invalida Križevci

Vezano

Komentari su zatvoreni.