Naziv radija skupština odobrila još sredinom prosinca

Još 16. prosinca prošle godine, kad je prema odgovoru koji smo dobili od Ureda gradonačelnika održana Skupština društva Radio Križevci, gradonačelnik Mario Rajn je kao predsjednik Skupštine prihvatio prijedlog novog direktora Željka Piciga da se ime medija koji je u javnom vlasništvu promijeni u Prigorski radio. Iako se ovom promjenom jasno daje na znanje da javni medij (za čije je udjele iz gradskog proračuna nedavno isplaćeno skoro pola milijuna kuna) i privatni medij djeluju pod istom kapom, Grad u tome ne vidi problem.

Grad se nikada nije miješao u uređivačku politiku radija, ni prije promjene vlasničke strukture, a neće ni sada. Promjena imena i cjelokupnog brendinga radio stanica nije nepoznanica u medijskom svijetu pa tako ni ovo nije iznimka. Ako će to donijeti povećanju slušanosti, boljim plaćama djelatnika i većim prihodima samog radija, mi ćemo to pozdraviti i želimo da se radio razvija u tom smjeru“, poručuje gradonačelnikov ured. Važno je naglasiti da je preimenovanjem javnog medija omogućeno njegovo spajanje s privatnim medijem novog direktora, a to nema veze s uređivačkom politikom.

Dalje u objašnjenju Grad navodi da im je bitno da zaposlenici radija budu zadovoljni i da rade u boljim uvjetima. “Grad će i dalje biti većinski vlasnik i ukoliko rezultati ne budu zadovoljavali, tražit ćemo promjene“, kažu. Nejasno je zašto se dosad Grad kao najveći suvlasnik Radija nije zalagao za bolje uvjete i zadovoljne zaposlenike te zašto od prijašnjeg direktora nije tražio promjene, kad je za to imao instrumente.


20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.