Stanje sigurnosti u cestovnom prometu u 2015

STOP POLICIJA

Tijekom devet mjeseci ove godine na području Policijske uprave koprivničko – križevačke zabilježeno je 426 prometnih nesreća, od čega devet prometnih nesreća s poginulim osobama, 191 prometna nesreća s ozlijeđenim osobama i 226 prometnih nesreća s materijalnom štetom.

U ovim prometnim nesrećama sudjelovale su 1 003 osobe, od čega je stradalo 297 osoba. Smrtno je stradalo 13 osoba, 52 osobe su teže ozlijeđene, dok su 232 osobe lakše ozlijeđene.

U odnosu na devet mjeseci prošle godine, ukupan broj prometnih nesreća smanjen je za 23 nesreće ili pet posto. Broj prometnih nesreća s poginulim osobama je povećan za tri nesreće ili 50 posto. Broj prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama je smanjen za 21 nesreću ili 10 posto, a broj prometnih nesreća s materijalnom štetom je manji za pet nesreća ili pet posto.

Broj stradalih osoba povećan je za 10 osoba ili tri posto, pri čemu je broj smrtno stradalih osoba povećan za sedam osoba ili 117 posto. Broj teže ozlijeđenih osoba veći je za dvije osobe ili četiri posto, dok je broj lakše ozlijeđenih osoba ostao na istoj razini.

Najčešće vrste prometnih nesreća bile su bočni sudar, slijetanje vozila s ceste i sudar vozila iz suprotnih smjerova. Najčešće okolnosti događanja prometnih nesreća bile su neprilagođena brzina kretanja vozila, oduzimanje prednosti prolaska, vožnja na nedovoljnoj udaljenosti, te nepropisno kretanje kolnikom. Velik broj vozača je u prometnim nesrećama sudjelovao pod utjecajem alkohola.

Uslijed neprilagođene i nepropisne brzine zabilježeno je 98 prometnih nesreća ili 23 posto prometnih nesreća, od čega jedna prometna nesreća s poginulom osobom i 55 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama. U ovim nesrećama smrtno je stradala jedna osoba, teže su ozlijeđene 22 osobe, a lakše je ozlijeđeno 68 osoba. U odnosnu na isto razdoblje prošle godine, ukupan broj prometnih nesreća u kojima je uzrok bila nepropisna i/ili neprilagođena brzina manji je za 26 nesreća ili 21 posto. Broj prometnih nesreća s poginulim osobama, kao i broj smrtno stradalih osoba, manji je za tri nesreće/osobe ili 75 posto. Broj prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama zabilježenim uslijed brzine je smanjen za 15 nesreća ili 21 posto. Broj teško ozlijeđenih osoba je povećan za tri osobe ili 16 posto, a broj lakše ozlijeđenih osoba smanjen je za dvije osobe ili tri posto.

Zbog nepoštivanja prava prvenstva prolaska zabilježeno je 77 prometnih nesreća ili 18 posto prometnih nesreća, od čega 37 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama. U ovim nesrećama teško je ozlijeđeno pet osoba, a lakše je ozlijeđeno 50 osoba.

U odnosnu na isto razdoblje prošle godine, ukupan broj prometnih nesreća u kojima je uzrok bilo oduzimanje prednosti prolaska povećan je za 10 nesreća ili 15 posto. Broj prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama povećan je za šest nesreća ili 19 posto. Broj teško ozlijeđenih osoba je ostao isti, dok je broj lakše ozlijeđenih osoba povećan za 13 osoba ili 35 posto.

U prometnim nesrećama pod utjecajem alkohola sudjelovalo je 137 sudionika odnosno 14 posto sudionika prometnih nesreća je bilo pod utjecajem alkohola. Broj sudionika pod utjecajem alkohola, u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećan je za osam sudionika ili devet posto.

Pod utjecajem alkohola bilo je 126 vozača odnosno 19 posto vozača koji su sudjelovali u prometnim nesrećama bilo je pod utjecajem alkohola. Broj vozača pod utjecajem alkohola, u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećan je za sedam vozača ili šest posto.

Vozači pod utjecajem alkohola skrivili su 123 prometne nesreće ili 29 posto prometnih nesreća, od čega šest prometnih nesreća s poginulim osobama i 52 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama. U ovim nesrećama smrtno je stradalo osam osoba, teško je ozlijeđeno 18 osoba, a lakše je ozlijeđeno 57 osoba.

U odnosnu na isto razdoblje prošle godine, ukupan broj prometnih nesreća koje su prouzročili vozači pod utjecajem alkohola povećan je za 13 nesreća ili 12 posto. Broj prometnih nesreća s poginulim osobama je povećan za četiri nesreće ili 200 posto, a broj nesreća s ozlijeđenim osobama smanjen je za šest nesreća ili 10 posto. Povećan je broj smrtno stradalih osoba za šest osoba ili 300 posto, te broj teško ozlijeđenih osoba za tri osobe ili 20 posto, dok je broj lakše ozlijeđenih osoba ostao na istoj razini.

Mladi vozači prouzročili su 72 prometne nesreće ili 17 posto prometnih nesreća od čega jednu prometnu nesreću s poginulim osobama i 29 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama. Ukupan broj prometnih nesreća koje su prouzročili mladi vozači je smanjen za četiri nesreće ili pet posto, dok je broj prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama smanjen za 8 nesreća ili 22 posto. U nesrećama je stradalo 30 mladih vozača, što je u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, smanjenje stradalih mladih vozača za pet osoba ili 14 posto. Smrtno je stradao jedan mladi vozač, četiri mlada vozača su teško ozlijeđena, a 25 mladih vozača je lakše ozlijeđeno. Pod utjecajem alkohola bilo je 25 mladih vozača koji čine 26 posto mladih vozača.

Slijedom spomenutih statističkih pokazatelja potreban je osvrt na događanje najtežih prometnih nesreća – prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama. Prometne nesreće sa smrtno stradalim osobama dogodile su se tijekom radnog tjedna odnosno iste su zabilježene u srijedu i petak (3), te četvrtak (2) i ponedjeljak (1). Većina nesreća zabilježena je tijekom dana, a najugroženije doba dana je od 8 do 11 sati, te od 22 do 24 sata.

Nesreće sa smrtno stradalim osobama zabilježene su na državnim cestama broj 28 (3), broj 20, 41 i 43 (1) odnosno u mjestima Markovac Križevaki, Kenđelovec, Sv. I. Žabno, Novi Glog, Križevci, Ruševac i Rakitnica, te otvorenim dijelovima cesta Legrad – Đelekovec i Kloštar Vojakovački – Majurec.

Do ovih nesreća dovelo je kršenje prometnih propisa odnosno nepropisna brzina (1), nepropisno pretjecanje, mimoilaženje, okretanje i nepropisno kretanje vozilom po cesti (1), te ostale greške vozača (4). Kod šest vozača koji su prouzročili prometne nesreće s poginulim osobama utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu. Najniža utvrđena koncentracija alkohola bila je 0,72 promila, a najveća 3,61 promila alkohola u organizmu.

Policijski službenici su tijekom devet mjeseci sankcionirali 9 801 prekršaja sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, 183 prekršaja sukladno Zakonu o obveznom osiguranju u prometu, te 92 prekršaja sukladno Zakonu o radnim vremenima, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.

Zbog prekoračenja ograničenja brzina kretanja sankcionirano je 2 032 vozača, zbog upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola sankcionirano je 1 436 vozača, dok je zbog oduzimanja prednosti prolaska sankcionirano 129 vozača.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj sankcioniranih prekršaja je povećan za 1 posto, pri čemu je broj vozača sankcioniranih zbog upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola povećan za 17 posto, a broj vozača koji su sankcionirani zbog oduzimanja prednosti prolaska je veći za 2 posto.

Kako bi se zaustavio trend povećanja broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih osoba odnosno poboljšalo stanje sigurnosti u prometu na cestama na području Policijske uprave koprivničko-križevačke, sve sudionike u prometu pozivamo na poštivanje prometnih propisa i znakova, te ih molimo za povećan oprez.

Kako upravljanje nakon konzumacije alkoholnih pića višestruko povećava mogućnost događanja najtežih prometnih prekršaja, a što i iz gore navedenih podataka vidljivo, svim sudionicima u prometu, a posebice vozačima motornih vozila savjetujemo da nakon konzumacije alkoholnih pića ne upravljaju vozilima, već da upravljanje vozilom prepuste osobi koja nije konzumirala alkoholna pića i posjeduje valjanu vozačku dozvolu, da koriste usluge taxi službe ili javnog prijevoza. Mlade vozače ponovno podsjećamo da za njih vrijede ograničenje od 0,00 promila alkohola u organizmu.

Vozačima motornih vozila, posebice osobnih automobila, savjetujemo da poštuju ograničenja brzina kretanja izražena prometnim znakovima ili prometnim pravilima. Ujedno podsjećamo na nužnost prilagodbe brzine kretanja stanju kolnika, karakteristikama prometnice, gustoći prometa, prometnim znacima, vremenskim prilikama, te događajima na prometnici i u njenoj neposrednoj blizini.

Najčešći razlog oduzimanja prednosti prolaska je nepoštivanje prometnog znaka „Obavezno zaustavljanje“, te uskraćivanje prvenstva prolaska vozaču koji dolazi iz suprotnog smjera i zadržava smjer svog kretanja. Podsjećamo da je svaki vozač dužan postupiti sukladno prometnim znakovima kojima se regulira promet na raskrižju, a posebice sukladno postavljenom prometnom znaku „Obavezno zaustavljanje“.

Na raskrižju cesta iste važnosti vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane. Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

Ukoliko vozač ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.

Prije nego što započnu skretati vozilom, pretjecati ili obilaziti druga vozila, polukružno se okretati ili uključivati u promet, vozači se moraju uvjeriti da bilo koju od rečenih radnji mogu izvršiti na siguran način i da pri tome neće dovesti u opasnost niti sebe a niti druge sudionike u prometu.

Kako bi se zaustavio negativan trend stanja sigurnosti na području Policijske uprave koprivničko-križevačke, do kraja godine, intenzivirati će se nadzor prometa usmjeren, prvenstveno, na prekršaje koji su doveli do najtežih prometnih nesreća, ali i nadzor prometa na ugroženim cestama.

Posebna pozornost biti će posvećena intenziviranju nadzora alkoholiziranosti vozača, nadzoru brzine kretanja, nadzoru vršenja radnji vozilom u prometu, te poštivanju prednosti prolaska, ali i mladim vozačima te nadzoru prometa na državnoj cesti broj 28. U sklopu pojačanog nadzora prometa učestalo će se provoditi ciljane preventivno-represivne akcije, o provođenju kojih će javnost biti pravovremeno obaviještena. (Izvješće PU Koprivničko-križevačka)

Vezano

Komentari su zatvoreni.