Projektu Socijalne samoposluge nepovratna sredstva Ministarstva socijalne politike i mladih

201504021712550_Socijalna_Samoposluga_Sveti_Marko_Krizevcanin

Odbor Ministarstva socijalne politike i mladih za procjenu kvalitete projekata prijavljenih na Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u prioritetnom području Projekata usmjerenih pomoći socijalno ugroženim obiteljima, izvršio detaljnu procjenu kvalitete prijavljenih prijedloga projekata. Temeljem provedene procjene kvalitete projekta odabranih za dodjelu bespovratnih sredstava odobren je iznos od 194.100,00 kuna za projekt pod nazivom: Socijalna samoposluga “Sv. Marko Križevčanin-Križevci“.

Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Križevci, partneri su Centar za socijalnu skrb Križevci i Glas mladih Križevci – Volonterski centar “Link”, a suradnik na projektu je Grad Križevci.

Dana 31.03.2015.godine u Gradu Križevcima sklopljen je sporazum o suradnji na projektu Socijalna samoposluga “Sv. Marko Križevčanin” između Grada Križevaca, Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Centra za socijalnu skrb Križevci, Caritasa križevačkih župa, Glasa mladih Križevci- Volonterskog centra “Link” iz Križevaca, te gđe Nade Šegrt.

Sporazum je definirao otvaranje socijalne samoposluge u Križevcima na Trgu sv. Florijana (prostor portirnice bivše vojarne). U samoposluzi se obavlja podjela osnovnih trajnih živežnih namirnica i higijenskih potrepština. Projektom će se omogućiti podrška socijalnoj samoposluzi “Sv. Marko Križevčanin” da osigurava tijekom provedbe projekta (12 mjeseci) dostatne količine osnovnih trajnih živežnih namirnica i higijenskih potrepština. U sklopu projekta planira se proširenje pružanja usluga i na područje općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sv. Ivan Žabno, Sv. Petar Orehovec. Svrha osnivanja socijalne samoposluge je smanjiti stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina, što je u skladu sa općim ciljem Poziva. Pritom se želi pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u osiguranju dostatnih količina živežnih namirnica neophodnih za zadovoljavanje svakodnevnih potreba.

Projektom će se omogućiti da korisnici zajamčene minimalne naknade i socijalno ugroženi građani i građanke, kako s područja Križevaca, tako i općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sv. I. Žabno i Sv. P. Orehovec ublaže posljedice siromaštva, tešku materijalnu situaciju i unaprijede kvalitetu života, istaknula je ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci Đurđica Trbus.

Vezano

Komentari su zatvoreni.