LAG-u ‘Prigorje-Zagorje’ odobrena sredstva EU za 2014. i 2015.

LAG_PRIZAG_Prigorje_ZagorjeLokalna akcijska grupa „Prigorje-Zagorje“ (LAG PRIZAG) jedna je od 12 hrvatskih LAG-ova odabranih među 26 prijavljenih na temelju 2. Javnog natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa za pripremu i provedbu lokalnih strategija ruralnog razvoja. LAG-u, u čijem su sastavu tri općine s područja Koprivničko-križevačke županije: Kalnik, Gornja Rijeka i Sv. Petar Orehovec, odobreno je ukupno 900 tisuća kuna za 2014. i 2015. godinu, odnosno 450 tisuća kuna na godišnjoj razini, od čega 720 tisuća kuna otpada na sredstva EU, a Republika Hrvatska participira sa 180 tisuća kuna.
– Pri tome treba istaknuti da su ova sredstva LAG-u odobrena za korištenje i da, sukladno pravilima za financiranje projekata iz IPARD programa, LAG mora isfinancirati početno razdoblje od tri mjeseca, a potom na bazi priložene dokumentacije tražiti povrat sredstava, istaknuo je Kruno Đurec iz Turističke zajednice Općine Kalnik, izrazivši vjeru da će jedinice lokalne uprave i samouprave osigurati početna sredstva za rad i aktivnosti LAG-a.

Ovim sredstvima financirati će se Podmjera 1 u okviru Mjere 202 i to „Stjecanje vještina i animiranje stanovnika s LAG područja“, odnosno aktivnosti vezane za daljnje upoznavanje s novim pristupom ruralnom razvoju – LEADEER-om i mogućnostima korištenja sredstava EU za financiranje projekata dionika LAG-a, edukaciju stanovništva, poticanje suradnje između javnog, gospodarskog i civilnog sektora, a sve u cilju realizacije prioriteta, ciljeva i mjera utvrđenih Lokalnom razvojnom strategijom. Za realizaciju ove Podmjere odobreno je za korištenje ukupno 200 tisuća kuna godišnje.

LAG je u dosadašnjem razdoblju djelovao na čistoj volonterskoj osnovi, a sada se Podmjerom 2 osiguravaju sredstva za poslovanje LAG-a i to za plaće zaposlenika, za najam i uređenje ureda i za tekuće troškove poslovanja, odnosno ukupno 250 tisuća kuna godišnje. Ovime se stvara pretpostavka za kvalitetniji rad LAG-a i za pružanje pomoći nositeljima ruralnog razvoja iz 11 jedinica lokalne samouprave pri iznalaženju, pisanju i apliciranju projekata na EU fondove i domaće izvore financiranja.
Odabirom na ovom natječaju, LAG je ujedno akreditiran za izdavanje pisma preporuke prijaviteljima projekata s područja LAG-a, koji su u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom. Naime, na temelju pisma preporuke LAG-a, nositelj projekta ostvaruje dodatne bodove prilikom aplikacije na EU fondove.

Vezano

Komentari su zatvoreni.