Uskoro u Križevcima dvodnevni seminar za voditelje i dirigente koncertnih tamburaških orkestara

Hrvatski sabor kulture  18. i 19. svibnja 2013. u Križevcima organizira seminar za voditelje i dirigente koncertnih tamburaških orkestara, koji se ove godine održava u suradnji s tamburaškim orkestrom Glazbene škole Alberta Štrige iz Križevaca. Dvodnevni seminar će voditi dvojica glazbenih pedagoga i dirigenata, otac i sin, Stjepan i Matija Fortuna. Seminar je za sve udruge HSK-a i njihove članove besplatan dok za nečlanove kotizacija iznosi 250 kuna. Održavat će se u koncertnoj dvorani Glazbene škole, a polaznici moraju ponijeti tambure i proučiti partiture zadanih skladbi koje će im biti poslane nakon prijave: “Sunčane ravni” Bože Potočnika, “Križevačka suita, 1. stavak: Aleja Kestena” te “Na način starih: Bouree” Adalberta Markovića te Varijacije Emila Cossetta, uz skladbu iznenađenja koju će sudionici dobiti na početku seminara.

Program seminara obuhvaća osnove dirigentske tehnike (manualna tehnika, pripremna i završna kretnja, samostalnost ruku), pravilno čitanje i učenje partiture (promjene tempa i metra, oznake za dinamiku, agogiku, korona i vrste korona, pronalaženje tehnički težih situacija u partituri i rješavanje istih uz odabir pravilnog prstometa, položaja, načina trzanja, balans zvuka tamburaškog orkestra kroz pravilno razumijevanje partiture, stvaranje vlastite zvučne predodžbe partiture) te praktičan rad s orkestrom (dirigiranje zadanih partitura, snimanje svakog sudionika, nakon probe individualna analiza video snimaka). Raspored za subotu od 10 do 14 obuhvaća osnove dirigentske tehnike i analizu zadanih partitura te od 16 do 20 sati probu s tamburaškim orkestrom, koja se nastavlja u nedjelju od 10 do 13 sati, a završava u 14 sati završnim izvođenjem zadanih skladbi seminara.

Stjepan Fortuna (Bukovje Križevačko, 1955.) glazbu je učio u Križevcima i Zagrebu i već sa 19 godina zapošljava se u glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci kao nastavnik gitare. Talent i ljubav prema glazbi koju je naslijedio od svojih roditelja i djeda koji je bio i samouki graditelj tambura, ubrzo prenosi na mlade glazbenike i u kratko vrijeme postiže vidne rezultate. Nakon dvije godine provedene u školi, zajedno sa tadašnjom ravnateljicom pokreće tamburaški orkestar koji je bio sastavljen od učenika gitare, klavira i harmonike. Kao dirigent orkestra prima pohvale za svoj rad i poziv na Festival tamburaške glazbe u Osijeku, gdje sa školskim orkestrom osvaja 15 zlatnih plaketa Tambura Paje Kolarića i dvije zlatne plakete s gradskim tamburaškim orkestrom Sv. Marko Križevčanin i ujedno pomaže da se održi željeni nivo festivala. Zaslužan je uz još mnogo svojih kolega da je tambura dobila svoje mjesto u srednjoj glazbenoj školi, osnovao je nekoliko malih tamburaških sastava, a od prošle godine je umjetnički voditelj ansambala u Austriji; “Zbor i tamburica” Frakanava-Burgenland te podmlatka u društvu “Tamburica” Stikapron-Burgenland. Godine 2002. osnovao je limenu glazbu Križevci, gdje neko vrijeme radi kao voditelj. Na Državnim natjecanjima glazbenih škola osvaja jednu treću, dvije druge i mnoge prve nagrade, dobitnik je prve nagrade (Summa cum laude) na europskom Festivalu u Neerpeltu (Belgija). Nastupao je na festivalima u Portugalu i SAD-u, a koncerte održao u preko 30 gradova u Hrvatskoj, te mnogim zemljama Europe i Amerike. Bio je sudionik gotovo svih seminara za dirigente tamburaških orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, voditelj je zimskog i ljetnog seminara za voditelje i članove folklornih ansambala u organizaciji Matice iseljenika te je dirigent Hrvatskog tamburaškog orkestra (100 tamburaša) od samog osnutka, a za svoj rad je primio mnoga priznanja: srebrne i zlatne plakete grada, županije, posebno priznanje ministra prosvjete i športa, HDGPP-a i nagradu za životno djelo Koprivničko-križevačke županije za postignute rezultate na području glazbe.

Matija Fortuna (Koprivnica, 1985.) godine 2001. maturirao je na odsjeku za tamburu u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima, kao prvi učenik u povijesti Hrvatske. Na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2009. godine na studiju Glazbene teorije, a 2011. godine diplomirao je i Orkestralno dirigiranje u klasi profesora Vjekoslava Šuteja i Uroša Lajovica. Dobitnik je Top stipendije za akademsku godinu 2010/2011. U okviru Erasmus programa za razmjenu studenata, 5. godinu studija dirigiranja proveo je na Akademiji za glazbu i primijenjenu umjetnost u Beču. Od 2009. do 2011. godine bio je dirigent Oratorijskog zbora Crkve sv. Marka Cantores Sancti Marci s kojim je ostvario brojne koncerte u Hrvatskoj i inozemstvu. U tom razdoblju bio je i dirigent Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige. U travnju 2009. godine s istim je orkestrom osvojio prvu nagradu na Državnom natjecanju orkestara srednjih glazbenih škola u organizaciji HDGPP-a u Dubrovniku, te osvojio i nastup na završnom koncertu. S istim orkestrom osvojio je prvu nagradu s pohvalom („cum laude“) na Europskom natjecanju orkestara u Neerpeltu (Belgija). Trenutno živi u Beču gdje studira na poslijediplomskom studiju dirigiranja na Akademiji za glazbu i primjenjenu umjetnost, u klasi profesora Uroša Lajovica. U svibnju 2012. godine pripremio je i dirigirao operu «Der Schauspieldirektor» od Wolfganga Amadeusa Mozarta, u suradnji sa Odsjekom za glazbeni teatar na Muzičkoj akademiji u Beču. U travnju 2013. godine, u istoj suradnji, dirigirao je operu „Mavra“ i balet „Pulcinella“. Matija Fortuna sudjelovao je na raznim dirigentskim seminarima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Vezano

Komentari su zatvoreni.