Školsko nasilje: potuku se u zahodu i zbog boljega mobitela

Prvo sustavno istraživanje među školarcima u Prigorju – Uz fizičko i emocionalno, prisutno je sve više i ekonomsko te seksualno nasilje među križevačkim učenicima osnovnih škola

Potuku se na školskom igralištu i tu “akciju” snime pa objave na internetu, dječaci čupaju djevojčicama kosu, stariji prijete mlađima batinama ako im ne daju mobitel…to su neki od, može se reći karakterističnih oblika nasilja među djecom, pa i križevačkom.

 

Većina se osjeća sigurno

No, prema istraživanju o prisutnosti nasilja i tzv. “bullyinga” među djecom i mladima, koje je križevačka udruga Hera provela nad 368 đaka od 5. do 8. razreda iz obje gradske škole (40 % svih učenika), čini se da se oni, dok su u školi, osjećaju sigurno. No, predsjednica udruge Marina Švagelj Jažić smatra da je zabrinjavajuće što ih se 4,89 posto osjeća nespokojno.

– Učenici su ocijenili da nasilja ima, a najčešće je u školskim hodnicima, zahodu i ostalim prostorima kad nema nastavnika. Događa se i u razredu kada nije prisutan nastavnik, a druga djeca često ne priskoče u pomoć zbog straha – ističe Švagelj Jažić, navodeći kako je očekivano da je doživljeno nasilje najčešće fizičko i emocionalno, ali u porastu je socijalno i ekonomsko, uzrokovano zacijelo imovinskim razlikama, te seksualno – dodiri, štipanje…

Trećina učenika reći će da ih ostali ponekad tuku, vrijeđaju i ogovaraju bilo njih ili članove obitelji, a njih 36 posto priznaje da vršnjacima čine loše stvari, otkriva istraživanje, prvo takve vrste u Križevcima i Koprivničko-križevačkoj županiji, uz čiju podršku je i provedeno. Cilj je bio utvrditi problem i definirati preporuke za prevenciju.

–Unatoč brojnim zakonskim regulativama i programima zaštite djece na svim razinama očito je da na tom području još treba sustavno i kontinuirano raditi – ukazuju iz Here i poručuju da su najzanimljivija učenička razmišljanja i prijedlozi kako spriječiti nasilje.

– Njih 38% obratilo bi se roditeljima u slučaju nasilja, pa nastavniku. Iako ima dosta restriktivnih prijedloga kao što su kažnjavanje ukorom ili isključenjem, najviše (23,7 %) ih smatra da je edukacija kroz razgovore, predavanja i radionice najbolji način spriječavanja – zaključuju u udruzi.

Suradnja sviju

– To nam daje poticaj za daljnji rad i suradnju sa školama, zasnovan na uključivanju svih institucija koje su usmjerene radu sa djecom i mladima, te osnivanje tima za prevenciju nasilja među djecom i mladima – zaključuje M. Švagelj Jažić iz križevačke Here. (VL)

Vezano

Komentari su zatvoreni.