Na energetskim danima u Križevcima sudjelovao EE kombi i križevački EE tim

U sklopu 15. obrtničkog gospodarskog sajma u Križevcima od 9. – 11. studenog održani su i drugi energetski dani. Na sajmu je Energetski ured Grada Križevaca imao svoj štand, a Ljiljana Stojsavljević Križan, voditeljica EE ureda Grada je 9. studenog održala okrugli stol na temu Subvencije Grada Križevaca u području OIE. Drugog dana je predstavljeno EE demonstracijsko vozilo – tzv. EE demo kombi Grada Osijeka koje je na sajmu sudjelovalo u suradnji s EE projektom, a u suradnji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba održan je forum – Analiza energetskog sektora u lokalnoj samoupravi.

U EE kombi bili su energetski savjetnici Domagoj Dvoržak i Dragan Kovačević koji su zainteresiranim građanima davali savjete o poboljšanju energetske efikasnosti, demonstrirali opremu za mjerenje i procjenu energetske efikasnosti te prezentirali sustave OIE koji su ugrađeni na kombi. Građani su, također, mogli vidjeti potpuno funkcionalni otočni foto-naponski sustav, sustav za pripremu tople vode i vjetro-turbinu. Svi zainteresirani mogli su vidjeti kako funkcionira termalna kamera i dobiti informacije o primjeni mjerenja zrako-tijesnosti pomoću tzv. blower door uređaja.

Za cijelo vrijeme održavanja Energetskih dana na štandu EE ureda predstavljena je Engage kampanja kojoj su Križevci pristupili. Naime, Grad Križevci je potpisnik europske inicijative Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors) koji povezuje energetski osviještene gradove. Pristupnici inicijative su se obvezali međusobno surađivati i pomagati u postizanju krajnjeg cilja a to  je smanjenje emisija CO2 za 20%, povećanje energetske učinkovitosti za 20% te povećanje udjela obnovljivih izvora energije na 20 % do 2020. godine. Radi ostvarenja preuzetih ciljeva, Grad se pridružio europskom projektu Engage (engl. angažirati se, uključiti, sudjelovati, obvezati se) čime se provodi promotivna kampanja podizanja svijesti o potrebi štednje energije i korištenja obnovljivih izvora energije.

Vezano

Komentari su zatvoreni.