Hrg Čačiću: 
Vaše su škole i vrtići preskupi, naš je model jeftiniji

Može (li) jeftino – Prvi potpredsjednik ponosi se svojim modelom javno-privatnog partnerstva, no šef hss-a tvrdi da može bolje – haesesovci kritiziraju: Brojni su projekti JPP-a propali, a u Varaždinskoj županiji toliko su opteretili lokalne zajednice da nemaju novca ni za što drugo

Dok prvi potpredsjednik Vlade Radimir Čačić ubrzava prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP), modelu koji je Čačiću “mantra” u gradnji škola i vrtića, za što se lokalne zajednice ne mogu same zadužiti, Branko Hrg, predsjednik HSS-a, ima, kaže, bolje rješenje. Brojni su projekti JPP-a propali, a oni u Varaždinskoj županiji toliko su opteretili lokalne zajednice da sada, zbog velikih rata, nemaju novca ni za što drugo, i to za dugi niz godina. JPP koji su primjenjivali dva do tri puta poskupljuje cijenu projekta.

Grad daje subvencije

Hrg nudi model koji je već u primjeni u gradnji umirovljeničkog doma u Križevcima koji će biti dovršen na proljeće. Uspoređuje model gradnje gimnazije u Koprivnici i doma u Križevcima. Gradnja gimnazije u Koprivnici stajala je 83 milijuna kuna. Modelom JPP-a godišnji trošak operativnog najma zajednicu stoji visokih 6,7 milijuna kuna. U 25 godina ta će gimnazija građane stajati 168 mil. kn, dakle dvostruko više od troškova gradnje. I više, jer se na kraju, pri prenošenju vlasništva, još dodaje i PDV.

Po HSS-ovu modelu iz Križevaca, gradnja doma umirovljenika (trošak oko 20 milijuna kn) stajat će grad samo – milijun kuna godišnje, odnosno na kraju 25 milijuna kuna. Grad, naime, sufinancira korisnike s milijun kuna godišnje i to je jedini trošak koji ga tereti. Subvencije se daju za građane, stanovnike doma umirovljenika, ovisno o veličini njihove mirovine. Pri tome, privatni vlasnik doma (koji sam financira gradnju, a Križevci mu daju zemljište, infrastrukturu i oslobađaju ga komunalnih davanja) ima obvezu rezervirati od 100 kreveta, 60 za građane Križevaca, 20 za socijalu, a s preostalih, luksuznijih 20, može u komercijalu.

Nije vrijeme za škole

Vlasniku je na volju dodati komercijalne sadržaje, salone, kafiće i sl. Zajednica ovdje dobiva i doprinose koje će uplaćivati 30-ak zaposlenih u domu. Hrg misli da lokalne zajednice u ovim vremenima moraju odgoditi gradnju škola, jednosmjenski je rad za razvijene zemlje, a mi se trebamo još nekoliko godina “stisnuti”. Valja graditi domove umirovljenika, kojih manjka na desetke, a donose i nova radna mjesta, kaže Hrg. (VL)

Vezano

Komentari su zatvoreni.