Pola stoljeća u službi su znanja i kulture svoga grada i naroda

Za život su učili – đaci Križevačke preparandije obilježili 50 godina mature. Polaznici Učiteljske škole godišta 1962. izdali su i prigodni almanah sa svim podacima o sebi, nastavnicima, školi…

“Najbolji je onaj učitelj, koji podučavajući malo, stvara u učeniku veliku volju za učenjem” – okupljeni oko te krilatice, učenici nekadašnje Križevačke preparandije našli su se pred svojom školom, današnjom OŠ Ljudevita Modeca u Križevcima, srdačno se pozdravili, izljubili, prisjetili preminulih kolega i profesora…te zaključili – “zar je već pola stoljeća prošlo?”

Prije točno 50 godina je, naime, iz školskih klupa izašla generacija maturanata, od kojih je većina i nakon završene Preparandije, odnosno Učiteljske škole, nastavila životni i radni vijek uz đake u osnovnim školama u širem kraju, prenoseći im znanja i vještine. Što su i tko su bili polaznici Učiteljske škole godišta 1962. predstavili su tako nedavno i u svom školskom almanahu, prigodno nazvanom Putovi, u kojem su iznijeli biografije svih 40-ak učenika tadašnjih 5. a i 5.b razreda, te popis svojih profesora i nastavnika.

Posebnu pozornost u tom izdanju u kojem navode da ih je “učiteljska škola uspješno pripremila za stručan rad s učenicima i na očuvanje i njegovanje kulturno-povijesne baštine zavičaja i naroda”, privlači rubrika s isječcima njihovih školskih uradaka i fotografije s druženja, a priložili su i fotokronologiju proslava godišnjica mature do danas. Ovo izdanje Putova, naglašavaju preparandisti, može poslužiti i kao izvor podataka o njihovu radu i ostvarenju ciljeva te suživotu s građanima. Priznat će i da su “radili pošteno i predano, sa srcem, jer je to ono što učitelju daje snagu.” (VL)

Vezano

Komentari su zatvoreni.