Rebalansom proračun županije povećan na 140 milijuna kuna

KOPRIVNICA – Na sjednici Županijske skupštine vijećnici su usvojili prvi ovogodišnji rebalans proračuna, i to ne sa smanjenjem, kako je u današnje vrijeme najčešće, već s povećanjem prihoda. Županijska je blagajna podebljana za nešto više od 12 milijuna kuna, a razloge povećanja dao je župan Darko Koren.
– Imamo iskazan višak prihoda nad rashodima za 2011. godinu od 9,5 milijuna kuna, a isto tako tu je i prijenos sredstava iz prijašnjih razdoblja za od prilike 3 milijuna kuna.

Time proračun Koprivničko-križevačke županije iznosi nešto više od 140 milijuna. Rebalansom je 5,2 milijuna predviđeno za povrat depozitnih sredstava poljoprivrednih kredita.
– A preostali iznos bi preraspodijelili na sljedeći način: za Upravni odjel za gospodarstvo oko 850 tisuća kuna, za zdravstvo smo predvidjeli povećanje za oko 1,5 milijuna te 3,3 milijuna kuna za školstvo. Isto tako, predvidjeli smo 500 tisuća kuna za ulaganje u naš objekt na Florijanskom trgu; to je zgrada bivšeg Zavoda za javno zdravstvo. Na kraju, tu je ona pozicija koja je uvijek svima najinteresantnija, a to je pomoć jedinicama lokalne samouprave. Tu smo predvidjeli smo iznos od 1,8 milijuna kuna, rekao je Koren.

Iako je rebalans proračuna dogovoren između svih strana, i vladajuće koalicije predvođene SDP-om te opozicije HDZ-a i HSS-a, SDP-ov Milivoj Androlić podsjetio je na svoje amandmane koje je podnio još kod izglasavanja proračuna u prosincu.
– Jedan amandman se odnosio na ulaganje u pedijatriju koprivničke opće bolnice ‘Tomislav Bardek’. To je ovdje u rebalansu, pa onda dobro. Drugi je amandman bio prijedlog da se roditeljima koji imaju učenike putnike na području Koprivničko-križevačke županije pomogne dodatnim sredstvima u sufinanciranju učeničkog prijevoza, a posljednji amandman je bio da se barem dio sredstava usmjeri na financiranje izvannastavnih aktivnosti u školama.

Vijećniku Androliću odgovorio je zamjenik župana Ivan Pal. Rekao je da obnovu pedijatrije ne treba više spominjati jer se ovim izmjenama proračuna polako krenulo i u taj zahvat.
– Što se tiče učenika: osnovnci imaju riješen prijevoz, a srednjoškolci su praćeni s najmanje 50% subvencije i veliki broj njih još ima i subvencioniran prijevoz iz svojih općina, još dodatnih 20-30%. A što se tiče slobodnih aktivnosti – po mojoj gruboj procjeni za minimalne pomake po ovom pitanju potrebno nam je između 1-2,5 milijuna kuna. Ne zaboravimo, Županija je osnivač 25 škola.

Uz zaključak da i izvršna i predstavnička vlasti imaju iste ciljeve, izmjene proračuna jednoglasno su prihvaćene.

Vezano

Komentari su zatvoreni.