Kreće projekt ‘Križevački poduzetnički inkubator’

U ponedjeljak je u Križevcima potpisan ugovor za izvođenje radova rekonstrukcije krovišta budućeg Križevačkog poduzetničkog inkubatora, između direktora KPC-a d.o.o. Tomislava Katanovića kao naručitelja i direktora GRAD-KOM d.o.o. Stjepana Čuta, kao izvođača radova odabranog putem otvorenog javnog natječaja u travnju ove godine. Prva faza projekta vrijednog pola milijuna kuna uključuje rekonstrukciju, izolaciju i zamjenu pokrova krovišta, a sredstva su osigurana potporom bivšeg Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u iznosu od 230 tisuća kuna, Grada Križevaca u iznosu od 70 tisuća kuna te vlastitih sredstava KPC-a. Završetak prve faze radova očekuje se početkom srpnja 2012.

Cilj projekta je pružanje poduzetnicima početnicima mogućnosti korištenja povoljnog poslovnog prostora, opreme i savjetodavno-konzultantskih usluga kao vrlo konkretne pomoći u prvim godinama poslovanja. Osim financijskog rasterećenja navedenim projektom omogućit će se poduzetnicima početnicima da većinu svoje energije usredotoče na predmet i svrhu, a ne na birokratske aspekte registracije i pokretanja svojeg poduzetničkog pothvata. Ovo je tek jedan u nizu projekata u poslovno vrlo intenzivnoj i uspješnoj 2011. godini.
– U prošloj je godini osobno u prostorijama KPC-a potražilo i savjetodavne usluge koristilo 137 korisnika (većina je pomoć potražila u više navrata), 426 predstavnika OPG-a informirano je o mogućnostima prijave na IPARD natječaje na organiziranim radionicama, 15 poduzetnika pohađalo je radionice u okviru projekta “Obrazovanje za poduzetništvo” 2011., pripremljena su 22 projekta za bespovratna sredstva od kojih je većina tražena sredstva i dobila, a na natječaje je aplicirao i KPC te mu je odobreno 7 projekata, pobrojao je aktivnosti u prošloj godini direktor Katanović, koji se još pohvalio uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 koji omogućava praćenje obujma i kvalitete poslovanja.

Vezano

Komentari su zatvoreni.