Objedinjena nabava lož ulja za osnovne škole

Prošli je petak u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održano javno otvaranje jedine pristigle ponude za nabavu lož ulja za osnovne škole na području županije. Kako javlja služba ureda župana Darka Korena, ovlašteni predstavnici naručitelja izvršili su pregled i ocjenu ponude, te predložili donošenje odluke o odabiru, a ovim će se postupkom objediniti nabava lož ulja za OŠ Kalnik, OŠ Andrije Palmovića Rasinja, OŠ Sveti Petar Orehovec i OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka. Za ovu namjenu županija u 2012. planira izdvojiti do 535 tisuća kuna, dok je planirana potrošnja oko 76.200 litara.

Vezano

Komentari su zatvoreni.