Kreće besplatna ‘EU škola’ u Križevcima

Tijekom rujna i listopada Program JAKO u Križevcima pokreće edukacijski ciklus “EU škola” namijenjen ponajprije organizacijama civilnog društva, poput udruga, građanskih inicijativa i zaklada, s ciljem jačanja kapaciteta za povlačenje sredstava iz mnogobrojnih fondova i programa EU. Serija predavanja i radionica omogućit će korisnicima bolje razumijevanje strategija, politika i mehanizama EU, praćenje natječaja, pripremiti ih za osmišljavanje i pripremu kvalitetnih projekata te im ukazati na bitne faze u pripremi, upravljanju i provedbi samih projekata. Prvo predavanje “Što je to EU? – Mehanizmi, politike i strategije EU” održava se 14. rujna u 17h u učionici Pučkog otvorenog učilišta Križevci, a prijave su moguće e-poštom, na telefaks 048/711073 ili broj mobitela 095/5108830.

Tijekom dva mjeseca u Križevcima će se održati još sljedeća predavanja i radionice: “Mogućnosti financiranja OCD iz sredstava EU”, predavanje 21. rujna; “Upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičke matrice”, poludnevna radionica 28. rujna; “Kako izraditi kvalitetan prijedlog projekta za EU fondove?”, poludnevna radionica 5. listopada; “Kako izraditi kvalitetan prijedlog projektnog proračuna za EU fondove?”, poludnevna radionica  12. listopada; “PADOR”, predavanje 19. listopada; “PRAG”, predavanje 26. listopada.
Aktivnosti Programa JAKO provode udruge Autonomni centar – ACT Čakovec i K.V.A.R.K. Križevci u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva i Pučkim otvorenim učilištem Križevci.

Vezano

Komentari su zatvoreni.