Saniraju, a uskoro i proširuju odlagalište smeća

KRIŽEVCI – Na temelju ranije potpisanih ugovora čiji su potpisnici Grad Križevci, tamošnje Komunalno poduzeće i Fond za zaštitu okoliša, traje druga faza sanacije križevačkog odlagališta smeća Ivančino brdo, u sklopu koje se na površini od oko 1.400 četvornih metara gradi nova kazeta za odlaganje smeća.
– Krenuli smo koncem prošle godine jer su se one nove kazete kojima smo krenuli u odlaganje na sanitarni način već napunile, već gotovo nismo imali ni mjesta za odlaganje, pa smo morali krenuti u tu drugu fazu. Sad moramo dio toga preseliti tako da se stvara jedna nova kazeta i ti će radovi trajati po meni još otprilike najduže dva mjeseca, pojasnio je direktor Komunalnog Goran Gregurek.

Kao i na prvim kazetama, postavljanjem bentonitnog tepiha i folije okoliš će se zaštiti od zagađenja, a drenažnim cijevima procjedne vode sprovesti u kolektor kanalizacije. No kada završi ovaj dio posla, čija je vrijednost 260 tisuća kuna, trebat će proširiti odlagalište na nove kvadrate obližnje šume.
– S obzirom da ovaj projekt Piškornice kasni zbog razno-raznih razloga, mi smo podnijeli zahtjev prema državi, jer to je državna šuma oko odlagališta, da nam proda ili ustupi otprilike hektar i pol površine na koju ćemo se morati proširiti, kaže direktor Gregurek.

Novac i za taj zahvat osiguran je već potpisanim ugovorima s Fondom za zaštitu okoliša, prema kojima je projektu sanacije Ivančinog brda odobreno ukupno 12 milijuna kuna, a do sada je potrošeno oko sedam, dodao je direktor Gregurek.

Vezano

Komentari su zatvoreni.