Najviše zahtjeva za izdavaštvo i manifestacije

Članovi Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije sastali su se u ponedjeljak 29. studenog 2010. kako bi razmotrili pristigle prijave za projekte i programe javnih potreba u kulturi županije za narednu godinu. Zaprimljeno je devedesetak prijedloga, od čega najviše njih za financiranje izdavačke djelatnosti i organiziranja različitih manifestacija. Članovi vijeća su, kako neodređeno javljaju iz Službe ureda župana, odredili prioritete, dok će konačna raspodjela sredstava pričekati donošenje proračuna na narednoj županijskoj skupštini. Za potpredjednicu vijeća izabrana je Ljiljana Vugrinec iz Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, koja će mijenjati Hrvoja Petrića tijekom njegovog studijskog boravka u SAD-u.

Vezano

Komentari su zatvoreni.