Održana radionica o strateškim ciljevima Županije

U četvrtak je održana radionica Radne grupe za izradu Županijske razvojne strategije s temom „Strateški ciljevi, prioriteti i mjere Koprivničko-križevačke županije“. Županijski pročelnici, ravnatelji ustanova te predstavnici županijske obrtničke i gospodarske komore radili su na strategiji koja će zamijeniti trenutno važeći Regionalni operativni plan (ROP) i doprinijeti ispunjenju zajedničkih strateških ciljeva sa susjednim županijama te stvoriti osnovu za prekogranične i međuregionalne projekte koji se financiraju sredstvima EU u razdoblju 2011.-2013. Raspravljalo se o sljedećim strateškim ciljevima: Konkurentno gospodarstvo, Razvoj prometne i komunalne infrastrukture, Jačanje ljudskih resursa i podizanje društvenog standarda, te Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara i okoliša. Nakon šire javne rasprave, donošenje strategije od strane županijske skupštine se očekuje sredinom iduće godine.

Vezano

Komentari su zatvoreni.