Dožupan Pal: Ni ukidanje ni promjena statusa škola

KOPRIVNICA – Nakon novinskih napisa o ukidanju škola s manje od 150 učenika, a takvih je u Koprivničko-križevačkoj županiji četiri, Ministarstvo prosvjete uzvratilo je pojašnjenjem da se do 2017-te takve škole neće ukinuti, već će promijeniti status iz matičnih u područne. Za školstvo nadležan zamjenik župana Ivan Pal kaže da ni tim obrazloženjem ne može biti zadovoljan, a pogotovo u slučaju koprivničkog Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce i škole iste namjene u Križevcima.
– Apsolutno ne dolazi u obzir njihovo ukidanje niti spajanje s bilo kojom drugom školom, jer to su drugačiji programi, etablirani u našoj sredini, da ne govorim o tome da su i naša lokalna zajednica, Grad Koprivnica, Županija i država uložili u novi objekt Podravskog sunca u Koprivnici, znači, to ne dolazi u obzir, odlučan je I. Pal.

Što se pak tiče osnovnih škola u Legradu i Đelekovcu, dožupan Pal kaže da osim zadanog standarda od 150 učenika, koji one nemaju, postoje i drugi kriteriji.
– Upravo na te neke druge uvjete mi računamo; naprosto da se radi o matičnim školama koje imaju sjedište u njihovim općinama, radi se o matičnim školama koje imaju tek nešto malo manje učenika od tog broja 150, radi se o specifičnim sredinama u graničnom području, specifičnim sredinama koje imaju tradiciju svojeg školstva, pobrojao je dožupan Pal.

Uvjeren je da će podravsko-prigorske škole opstati u sadašnjem statusu, pogotovo jer ćemo prije 2017-te imati novi Zakon o lokalnoj samoupravi, s bitno drugačijom raspodjelom novca od sadašnje, pa zaključuje da ćemo vrlo vjerojatno sami biti u situaciji da odlučujemo o tome gdje i kakve ćemo škole imati.

Vezano

Komentari su zatvoreni.