Ovoga četvrtka o stanju novinarstva u Hrvatskoj

Je li novinarstvo danas zanat, društveno relevantan posao ili tlaka i kanal za proturanje stavova političkog i poslovnog establišmenta? Prema kome su danas novinari, i ako uopće jesu, više odgovorni, javnosti ili oglašivačima? Koliko se danas novinari podvrgavaju cenzuri izvana a koliko pribjegavaju autocenzuri? Važno je istaći kako je cenzura zabranjena 38. člankom Ustava RH, ali se ipak u hrvatskom novinarstvu često provodi. Sloboda novinara i njihova prava danas su ugroženi pritiskom politike, oglašivača, urednika i vlasnika medija. Slobodno novinarstvo dio je slobode mišljenja i izražavanja i mjera je demokratičnosti društva. O svemu tome će na tribini “Novinarstvo danas” u okviru festivala Culture Shock u četvrtak 25. ožujka govoriti novinarke Sanja Mikleušević Pavić i Nataša Škaričić, koje su osjetile ili još uvijek osjećaju pritisak političkih i poslovnjačkih struktura na svoj rad, a  novinarski angažman i obavljanje posla bili su im često zabranjivani. Sedmu po redu tribinu 6. kulturno-obrazovnog festivala CSF moderirat će novinar Ottone Novosel, a na rasporedu je preksutra od 19:30 u Klubu kulture u Križevcima.

Vezano

Komentari su zatvoreni.