Novi silosi na Ratarnici

KRIŽEVCI – Na prostorima Ratarnice Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima ovog ljeta izgrađena su tri silosa za voluminoznu i koncentratnu krmu. Dva metalna okomita i jedan položeni betonski silos služit će potrebama učilišnih praktikuma zootehnike. Metalni silosi za koncentratnu krmu od zrnatih žitarica i uljarica ukupnog su kapaciteta 80 tona, a krmiva iz njih i proizvodene krmne smjese koristit će se za hranidbu i prihranu peradi, ovaca, koza i teladi u praktikumima zootehnike. Betonski horizontalni silos služit će za proizvodnju i skladištenje silaža i sjenaža, a kapacitet mu je od 70 do 100 tona, ovisno o vrsti i stadiju zrelosti krme. Prema riječima dekana Viskog gospodarskog učilišta Vinka Pintića, u silose je od projekta do izgradnje uloženo oko 200.000 kuna i to vlastitih sredstava zarađenih proizvodnjom u praktikumima.

Vezano

Komentari su zatvoreni.