Borci NOB-a nisu zadovoljni statusom

U Kalniku je obilježena 70. obljetnica formiranja Kalničkoga partizanskog odreda. Na svečanosti je istaknuto kako se ne smijemo odreći našeg antifašizma jer ni Hrvatske ne bi bilo bez antifašističke borbe. “Borci NOB-a nisu zadovoljni statusom koji danas imaju. Ne tražimo ništa više nego što je 2005. prihvatio Hrvatski sabor u Deklaraciji o antifašizmu. Ni današnja vlast za to nema sluha. Mi smo strpljivi, ali to nije samo socijalno, već i političko i društveno pitanje te odnosa prema civilizacijskoj stečevini i časnoj skrbi o ljudima koji su u poodmakloj dobi”, rekao je nekadašnji partizanski kurir i poslijeratni general, član Predsjedništva SABA-e, Vinko Šunjara. Kalnički partizanski odred formiran je 29. ožujka 1942. godine. Odred je imao 3600 boraca, a dao je čak 15 narodnih heroja. Na svečanost su došli, među ostalima, Aleksandar Broz, sin Josipa Broza Tita, i Goran Štrok, sin komandanta Kalničkoga partizanskog odreda Izidora Štroka.

Vezano

Komentari su zatvoreni.