Svake godine po jedno selo nestaje

DEMOGRAFIJA Sve manje rođenih pod Kalnikom

Obitelj Ivanke i Dragutina Jelaka iz potkalničkoga sela Kusijevca povećala se na prvi dan Nove godine za još jednog člana, malog Josipa, koji je četvrto dijete u toj obitelji. Pošto je Josip došao na svijet tek oko podneva, majci nažalost nije pripala potpora od 7000 kuna, koliko je država darivala za brzu novorođenčad u prvom satu nakon ponoći u novoj godini.


Rodiljne naknade su 500 kuna u Općini Kalnik te po 1000 kuna u Gornjoj Rijeci, Svetom Petru Orehovcu i Svetom Ivanu Žabnu, dok u gradu rastu za više djece. No, sve je manje primatelja.

Prvi u siromašnoj općini
No, Jelakovi su prva obitelj u Općini Sveti Petar Orehovec koja dobiva rodiljnu naknadu od 1000 kuna uvedenu ove godine. Dosad za tu namjenu nije bilo novca u proračunu ove najsiromašnije općine u Koprivničko-križevačkoj županiji s prosjekom od jedva 300 kuna godišnjeg prihoda po stanovniku.

Za ovu godinu namijenjeno je rodiljama oko 60.000 kuna. U Općini Kalnik naknade su povećane sa 300 na 500 kuna po djetetu, a u Općini Sveti Ivan Žabno su 1000 kuna, a primilo su ih lani 32 obitelji.

Unatoč novčanim naknadama za rodilje bijela kuga u župama potkalničkoga kraja i lani je odnijela cijelo omanje selo od 39 stanovnika, za koliko je više ljudi umrlo nego što je rođeno djece. Prema podacima župnih ureda u Orehovcu, Miholcu, Kalniku i Gornjoj Rijeci, koje bilježi gornjoriječki kroničar Antun Premelč, lani je u tom kraju umro 151 stanovnik, rođeno 112 djece i vjenčano 45 parova. Gornja Rijeka vodi po broju umrlih u te četiri župe s 53 mještana.

Sa petsto na tisuću
Odlukom općinskih vijećnika rodiljne naknade se od ove godine povećavaju u Gornjoj Rijeci s 500 na 1000 kuna po djetetu. Lani je tu pripomoć zatražilo samo 12 obitelji iz više sela pod Malim Kalnikom, iako je u župi kršteno 37-ero djece. Na području Grada Križevaca lani je iz proračuna isplaćeno za rodiljne naknade 280.000 kuna za 212 novorođenčadi – jer naknada raste s 1000 kuna za prvo i drugo dijete na 2000 kuna za treće i 3000 kuna za četvrto dijete u obitelji.

Vezano

Komentari su zatvoreni.