Križevačke trgovine, kafići… oslobođeni komunalne naknade

U ugostiteljske objekte, trgovine i druge poslovne prostore smještene na istočnoj strani križevačkog Strossmayerovog trga od rujna navraćaju samo najuporniji ili oni koji doista moraju. Građevinski strojevi i radnici, brda navezenog kamena, cijevi i drugog materijala te iskopana zemlja i duboki kanali za polaganje novih opskrbnih vodova s nekadašnjeg parkirališta maknuli su vozila, a kretanje nije nimalo lako ni pješacima. Gubitak zbog manje mušterija i poslovanja koje je početak temeljite obnove središta grada uzrokovao vlasnicima poslovnih prostora nagnao ih je da se obrate Gradskom poglavarstvu sa traženjem da im se umanji komunalna naknada. Kako je prema gradskoj Odluci o komunalnoj naknadi to moguće u iznimno opravdanim slučajevima i privremeno, Gradsko je poglavarstvo udovoljilo zahtjevu pa će za tri zadnja ovogodišnja mjeseca vlasnici devet poslovnih prostora biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade u iznosu od oko 19.000 kuna. Zbog veličine zahvata na križevačkom središtu, koje teško da će biti gotovo i iduće godine, sigurno je da to nisu jedina izuzeća od plaćanja ovog gradskog prihoda.

Vezano

Komentari su zatvoreni.