Pandurić novi predsjednik udruge K.V.A.R.K.


Udruga K.V.A.R.K., tj. Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture iz Križevaca, na subotnjoj je redovnoj izbornoj skupštini dobila novog predsjednika. To je Nikola Pandurić, koji je na toj funkciji zamijenio Sašu Lončarića. Lončarić je predsjednik bio od 2002. a sada prelazi na novu dužnost unutar udruge – izvršnog direktora. Pandurić je 22-godišnji student kemije, višegodišnji je aktivist, član Županijskog te Savjeta mladih Grada Križevaca, kojemu je također predsjednik.

Na skupštini K.V.A.R.K.-a, održanoj u Klubu kulture, opisane su udrugaške aktivnosti i projekti ostvareni u ovoj godini. Naglašena je važnost Programa Jako za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, PEN – projekt edukacije i nadopune znanja, glazbeni festival Skaville, te kulturno-obrazovni festival Culture Shock, kojeg udruga provodi u partnerstvu s udrugom P.O.I.N.T., te će se njihovom provedbom nastaviti i u 2009. godini.

Strateški plan, koji obuhvaća širenje tržišta i pozicioniranje u javnosti, također će se i ubuduće provoditi, rečeno je u subotu.
Zbog nove funkcije izvršnog direktora, izmijenjen je i statut udruge, a skupština je sve projektne aktivnosti K.V.A.R.K.-a ocijenila zadovoljavajućima.

Uz novog predsjednika, u novom upravnom odboru su Krešimir Pavičić, Tomislav Jakopčić koji su u tom tijelu bili i dosad, kao i dva nova člana – Danijel Šaško i Admir Sinani.

Vezano

Komentari su zatvoreni.