Za pomoć rodiljama u križevačkom proračunu osigurano 250.000 kuna

Jedna od rijetkih stavki u križevačkom proračunu za koju gradska vlast priželjkuje da ne bude dovoljna do kraja godine, kao vjerojatno i u svim ostalim jedinicama lokalne samouprave koje imaju tu vrstu pomoći, je iznos za naknade rodiljama. U proračunu Grada za ovu je godinu u tu svrhu osigurano 250.000 kuna, a do mjeseca kolovoza naknadu je primilo 135 rodilja. Promjenama uvedenima početkom godine, za prvo i drugo dijete mame imaju pravo na tisuću kuna, za treće dijete 2.000, a za četvrto po 3.000 kuna pomoći, s time da se za svako sljedeće dijete naknada povećava za tisuću kuna.

Vezano

Komentari su zatvoreni.