Komunalac će zbrinuti otpad s područja Gornje Rijeke

Koprivničko Gradsko poglavarstvo dalo je ‘Komunalcu’ suglasnost za  prihvaćanje komunalnog otpada iz Općine Gornja Rijeka. Naime, u toj općini u tijeku su pripreme za sanaciju divljih odlagališta otpada. Građevinski otpad planiraju sanirati na mjestu odlaganja, a komunalni, kojeg ima otprilike 2000 kubičnih metara, dovest će na Piškornicu. Za tu će uslugu Gornja Rijeka uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša platiti koprivničkom Komunalcu 188,5 kn po kubiku odloženog otpada.

Vezano

Komentari su zatvoreni.