Spelancija o Štatutima otvorila jubilarno Spravišče

Križevački štatuti od sinoć će, pa sve do nedjelje uvečer biti glavni "zakon" u Križevcima. Najavio je to jučer navečer varoški sudac Stjepan Palijan, izabran na tu dužnost na svečanom otvorenju 40. Križevačkog velikog spravišča. Svečanost se odvijala na pozornici ispod bedema oko crkve sv. Križa, a u sklopu nje otkrivena je replika zdenca sa zlatnim križem, pored kojega je, prema legendi, sagrađena najstarija križevačka crkva. Sinoćnja svečanost bila je nekovrsni udžbenik iz Križevačkih štatuta, jer je u šezdesetak minuta programa petstotinjak građana u publici moglo naučiti kako su nastale ove najstarije hrvatske vinsko-pajdaške regule.

"Vlast" u gradu preuzela je pajdašija, na čelu sa stoloravnatelom i varoškim sucem, za dobro raspoloženje brine se kantušminister sa svojim sviračima i pjevačima, a da sve protekne bez incidenata zadužen je vunbacitel.
Tu su i fiškuši koji peharima obilaze prisutne i nataču im vino, kako nikome grla ne bi ostala suha. Oberfiškuš nadgleda provedbu štatuta a notarijuš bilježi što se događa, u čemu mu pomaže i notarijuški pripravnik. Pajdašija triput i nazdravlja, čaše zveče za domovinu, krasni spol pa pajdašiju dobro društvu. Kršenje štatuta "kažnjava se" štrofom, od kojih je najgori onaj s mlakim vinom a najslađi poljubac od pajdašice.

Štatute i njihovo nastajanje te provođenje predstavili su Križevčani, glumci-amateri koji su kroz dijaloge i međusobna nadmudrivanja pokušali predočiti kako bi se trebalo ponašati u dobrom društvu i uz dobru kapljicu i trpezu.
Ove su godine na Spravišču u osnovi upravo Križevački štatuti, kao zanimljiv pisani skup pravila, ujedno i zabavno štivo i materijal za scensko uprizorenje.
Križevačko veliko spravišče, kao kulturno-turistička i gastronomska manifestacija tako je jučer započela otkrivanjem zdenca sa zlatnim križem i predajom gradskoga ključa, kojeg je gradonačelnik Branko Hrg predao Stjepanu Palijanu. No, građani Križevaca i njihovi gosti neće biti prepušteni na milost i nemilost novopostavljenom gradskom vladaru, već će ih zastupati Petrica Kerempuh, koji je sebe proglasio fiškalom građana, što je publika aklamacijom prihvatila.
Purgeri i pajdašija u zalog suradnje pomirili su se s kalničkim šljivarima, čiji je kaštelan dobio notu o pomirbi te pristao na uvjete magištrata i stoloravnatela. Stoga će večeras sa svojom svitom doći proslaviti pomirenje.
Uvod u scenski prikaz nastajanja Križevačkih štatuta bila je povorka sudionika Spravišča, glumaca i glazbenika, koja je prošla gradom od Trga sv. Florijana do Trga bana Lackovića i pozornice Spravišča, među koje se "ubacila" i Crna kraljica Barbara Celjska. Svi će oni također danas sudjelovati u pomiribi križevačkih purgera i kalničkih šljivara, spelanciji prema Križevačkim štatutima.

Vezano

Komentari su zatvoreni.