Oglasna bitka za svaki pedalj – ‘tacibaoi’ premali za sve


Ovih predrođendanskih dana grada Križevaca vodi se bitka za svaki oglasni prostor, slična predizbornoj propagandi. Na bijelim oglasnim panoima postavljenima na nekoliko mjesta u gradu već je skoro prst debeli sloj papirnatih plakata, koji i dalje raste. Velik broj udruga ovih dana održava svoje aktivnosti i programe posvećene Danu grada, povodom čega žele da poruka o tome stigne i do javnosti.


Plakat (čuli smo da neki kažu i tacibao) je zato uz internetsku obavijest na Portalu najbolji način pozivanja i obavještavanja, no kako u jednom danu bude i više od jednog događaja koji trebaju biti najavljeni, događa se da se plakati međusobno preklapaju. Svakome je cilj ‘reklamirati’ se što učinkovitije, ali se pri tome, komunikolozi bi rekli, događa šum u kanalu – informacija teško dospijeva do korisnika jer će jučer postavljeni plakat koji najavljuje sutrašnji događaj već danas nestati.

Prekrit će ga novi, od drugog ‘oglašivača’, za kulturni ili društveni događaj koji će biti istoga dana pa je i ono što se ovdje vidi na slikama kratkoga vijeka. Najgore u ovoj bitci za svakog posjetitelja jest činjenica što na oglasnim površinama isti tretman imaju komercijalni sadržaji za zabave u kafićima, osmrtnice te besplatni kulturni programi, od kojih su neki dotirani od strane Grada.

Oglasni panoi u vlasništvu su Grada koji je, istinabog prije nekoliko mjeseci postavio nove stupove ‘starinskog’ izgleda, no i oni su već debelo šareno obučeni te s nekih otpadaju dronjci.

Uoči jubilarnog Dana kada se odvija povećana ‘oglasna’ aktivnost kao da nedostaje još bijelih panoa, da bi svi koji to žele i imaju pravo, na njima mogli predstavljati svoje aktivnosti u koje su uložili dobru volju i trud da bi građani imali što proslavljati.

Dodajmo da se trenutnom manjku oglasnih površina u samom središtu grada doskače i tako da se obljepljuje daščani zid uz trošnu zgradu pored radija, gdje nema zabrane plakatiranja, međutim svakog jutra plakati i otamo nestaju i ostaje tek blijeda reklama vlasnika zgrade.

Vezano

Komentari su zatvoreni.