Pacijenti čekaju terapeuta i pola godine

ZDRAVSTVO Križevački i đurđevački pacijenti žale se na terapeutske usluge

KRIŽEVCI  Problem Križevčana stigao je i do vijećničkih klupa Županijske skupštine. Naime, kako je iznio potpredsjednik Skupštine Ivan Vuk, u ovome gradu pacijenti čekaju fizikalnu terapiju i po šest mjeseci, a neki je, nažalost, uopće ne dočekaju.

Problem nije od jučer, ali je sve aktualniji jer pogađa mnogo stanovnika ovog dijela županije. Nije nam jasno zašto se to događa, a ono što čujemo ne može opravdati postojeće stanje. Kako je, pak, Županija osnivač Doma zdravlja, sama bi trebala potražiti rješenja  kaže Ivan Vuk i dodaje kako je uobičajena slika da fizioterapeuti sjede besposleni dok ljudi čekaju i po nekoliko mjeseci kako bi došli na red.

Višak stvara gubitak
Postojeće stanje poznato je i Županijskom domu zdravlja, u čijem sklopu djeluje i križevačka ambulanta.
 S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje svake godine ugovaramo usluge, među kojima i one fizioterapeuta, no pritom oni određuju iznos novca koji smijemo potrošiti  objašnjava dr. Marija Krajina, pomoćnica ravnateljice Doma zdravlja.
Dodaje da je na temelju tog ugovora odobren rad po jednom liječniku te pet terapeuta u Križevcima i Đurđevcu, a time je određen i opseg usluga. Ako se "probije" ugovoreno, kao što je bio slučaj i prije dvije godine kad je iznad limita potrošeno 350.000 kuna, nastali "višak" pao je na teret Doma zdravlja i stvorio mu gubitak.

Liste prioriteta
Zbog toga se, kaže, u Križevcima i Đurđevcu selektivno utvrđuju liste, s time da prioritet za terapiju imaju pacijenti s ozljedama i operativnim zahvatima te oni koji su na bolovanju. Tek nakon njih na listu dolaze pacijenti s kroničnim bolestima, i baš oni u pravilu čekaju terapiju i pola godine u Križevcima, a upola manje u Đurđevcu.
 Sve je moguće izbjeći ako bi HZZO povećao ugovorenu kvotu ili kada bi prekomjerne troškove pokrila Županija ili tko drugi  zaključuje dr. Marija Krajina.

Vezano

Komentari su zatvoreni.