U županiji više turističkih noćenja nego lani

Na području Koprivničko-križevačke županije lani je evidentirano 33.282 noćenja. To je 5.105 noćenja odnosno oko 18% više nego 2005. Najviše, oko polovica od ukupnog broja noćenja, ostvarena je na području Koprivnice, izvijestila je županijska Turistička zajednica. Unatoč tendenciji rasta, nisu potpuno zadovoljni ostvarenim rezultatima, jer je u Podravini i Prigorju još uvijek dominantan tranzitni turizam. Direktor Turističke zajednice Zdravko Mihevc vjeruje da će područje Koprivničko-križevačke županije postati poželjna turistička destinacija poboljšanjem cjelokupne ponude, stvaranjem novih atraktivnih turističkih sadržaja, povećanjem broja kreveta i višom kategorizacijom smještajnih kapaciteta, te većim učešćem privatne inicijative.’

Vezano

Komentari su zatvoreni.