Pregledavate oznake

OŠ Ljudevita Modeca

Modeci pomogli nezbrinutim životinjama

Učenici Osnovne škole Ljudevita Modeca predali su prošli tjedan udrugama „Šinterice dobrog srcaˮ i „Glas za njuškica spasˮ iz Koprivnice novac i predmete skupljene u akciji kojom su željeli…