Možemo! u Križevcima: Ljudi više ne računaju da se željeznicom nekamo može stići na vrijeme

Mi vjerujemo da Hrvatska može biti zemlja jednakih i ravnopravnih ljudi i na našim listama žene i muškarci sudjeluju ravnopravno, odgovorila nam je danas Jelena Miloš, dosadašnja saborska zastupnica i kandidatkinja s izborne liste Možemo! u 2. izbornoj jedinici, na pitanje kako zamišlja drugačiju Hrvatsku. Što se tiče izborne jedinice u kojoj je kandidatkinja, poseban naglasak je na zdravstvenu i socijalnu zaštitu za žene, pogotovo za primarnu zdravstvenu zaštitu koja je u Hrvatskoj, pa i u Križevcima, sve teže dostupna.

Jedan od ciljeva je planski ulagati u deficitarne specijalnosti, no osim poticaja treba osigurati priuštiv smještaj za liječnike, mjesta u vrtićima i sve drugo. Važno nam je i proširiti projekt zelene javne nabave, koji već funkcionira u Zagrebu, i omogućiti da se u školama, bolnicama, domovima za starije i vrtićima koriste lokalno proizvedene namirnice. Time potičemo lokalnu proizvodnju, proizvođači imaju siguran plasman, a korisnici zdravu hranu“, rekla je Miloš. Njena stranka vjeruje da država mora financirati izgradnju dječjih vrtića kako bi se smanjile razlike među jedinicama lokalne samouprave i osigurali jednaki uvjeti za predškolski odgoj u svim krajevima Hrvatske.

S obzirom na cijene stambenih kvadrata, naglašavaju važnost ulaganja u izgradnju javnog stambenog fonda te u mandatu u njega planiraju uložiti 900 milijuna eura, a žele i smanjiti PDV na javni prijevoz. “Ljudi više ne računaju da se željeznicom nekud može stići na vrijeme, ne mogu se osloniti na pouzdani javni prijevoz. Zbog kašnjenja projekta na izgradnji pruge od Zagreba prema Križevcima morat će se vraćati novac, a to je rezultat nečije nesposobnosti“, zaključila je Jelena Miloš.

Vezano
Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno