Privatni vrtići neće smanjiti cijene

Privatni vrtići u Križevcima nisu prihvatili prijedlog da se smanji cijena koju mjesečno plaćaju roditelji, priopćile su gradske službe nakon sastanka u gradskoj upravi s predstavnicima osnivača, roditelja i uprave Dječjeg vrtića Zraka sunca i Dječjeg vrtića Čarobna šuma. Naime, od jeseni se i država uključila u sufinanciranje redovitog poslovanja dječjih vrtića, o čemu smo pisali ljetos, koje je dosad ovisilo samo o sredstvima osnivača, gradovima i općinama. Zahvaljujući tim sredstvima, koja će prema konačnoj odluci vlade ipak dobivati i privatni i javni vrtići, gradovi i općine te osnivači privatnih vrtića mogu donijeti odluke o povećanju vrtićkih kapaciteta, većim primanjima zaposlenika, zapošljavanju novog kadra, ali i smanjenju cijene koju plaćaju roditelji. Vlada je pri donošenju ove uredbe naglašavala upravo mogućnost smanjenja roditeljske participacije u cijeni vrtića.

Naša intencija je da roditelji osjete to povećanje iznosa sufinanciranja u smislu da se njima smanji cijena koju mjesečno plaćaju. Grad je prvi put povećao iznos sufinanciranja 2022. godine, od prošle godine svim odgojiteljicama plaćamo neoporeziv dodatak u iznosu od 80 eura mjesečno, iako to nismo ni po čemu dužni, a još pored toga izdvajamo sredstva za provedbu kapitalnih ulaganja u privatnim vrtićima. Ako na to još dodamo ovo povećanje iznosa sufinanciranja, onda stvarno želimo da to naši roditelji osjete, želimo da se cijena u privatnim vrtićima spusti na 110 eura kao što je u gradskom vrtiću“, pojasnio je gradonačelnik Rajn na sastanku s predstavnicima dva vrtića.

No privatni vrtići, navodi Ured gradonačelnika u priopćenju, ne pristaju na smanjenje cijene koju plaćaju roditelji, već će više novca koji će odsad dobivati utrošiti za drugu namjenu. Uz novac iz države, a to je za Križevce 55 eura po djetetu u vrtiću mjesečno, i Grad je povećao iznos dosadašnjeg sufinanciranja za još 30 eura, što znači da se ukupno vrtićima mjesečno isplaćuje 210 eura po djetetu. Cijena koju plaćaju roditelji najniža je u gradskom vrtiću.


Vezano
Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno