[FOTO] Napokon spelancija po štatutima

Uz zdravice veselom društvu i pajdašiji, ljepšem spolu i domovini, sinoć su se na velikoj pozornici na Strossmayerovom trgu pedeset peti put pomirili kalnički šljivari s križevačkim purgerima i dogovorili svadbu purgerice Tilčike i kalničkog fakina Julčeka. Polek navade stare društvo se zestalo uz kupicu i ispilo bilikume finoga vina kak se to šika po Križevačkim štatutima koji su, napokon, prepoznati kao važan dio spelancije o legendarnoj pomirbi križevačkih purgera i kalničkih šljivara. Redatelj ovogodišnje spelancije Jan Kerekeš naglasio je baš štatute, prva pisana pravila ponašanja u veselim društvima, i njihovu stvarnu društvenu vrijednost jer se kroz spelanciju, kulturu ponašanja, zdravice, pjesmu, štrofove njeguje i promiče pučka tradicija.

U spelanciji koja se vratila pučkom humoru, pročišćena od jeftinih doskočica i replika inspiriranih aktualnostima, i glumci su odradili dobre role, posebno Julček, makar ga je kobila još davno ritnula u glavu. Kalničani su obećali vino, varoški sudac je dao vola koji se još od jučer peče u centru grada i 55. Spravišče može početi. Ali kak’ to nalažu štatuti – uvijek trijezno i nikad prekomjerno. Nastavak priče i novu svađu pratimo u nedjelju navečer.

Vezano

Komentari su zatvoreni.