ŽUC u održavanje i modernizaciju županijskih cesta ulaže preko 13.3 milijuna kuna

Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Županijom i jedinicama lokalne samouprave kontinuirano uspješno surađuje u području cestovne infrastrukture kroz projekte obnove i modernizacije prometnica kako bi se poboljšala kvaliteta života stanovnika te podigla razina sigurnosti prometovanja.

Važnost koju ovakvi infrastrukturni zahvati imaju za lokalnu zajednicu nije potrebno posebno naglašavati, no valja istaknuti kako je sukladno Planu radova pojačanog održavanja i modernizacije cesta ŽUC KKŽ za investicijsko održavanje u ovoj godini osigurao tri milijuna kuna, a za pojačano tekuće održavanje 10,3 milijuna kuna, odnosno ukupno će se u obnovu i modernizaciju prometnica uložiti preko 13,3 milijuna kuna. Dodajmo kako su dosad završeni radovi na četiri lokacije od 20 planiranih i to na području općine Gola na dionici (D41) – Repaš (D210), zatim na dionici Veliki Otok (DC 20) – Kutnjak – Kuzminec – Rasinja – Veliki Poganac, u općini Koprivnički Ivanec na dionici Botinovec – A. G. Grada Koprivnice te na potezu Molve Grede (Ž2184) – Novo Virje – Batinske – Kloštar Podravski.

Preostaju radovi na 14 lokacija diljem županije, koji će prema najavi izvoditelja početi polovicom kolovoza. Podsjetimo kako je o stanju cesta te projektima obnove i modernizacije bilo riječi i na posljednjoj sjednici Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije početkom lipnja na kojoj je između ostalog naglašena potreba doznačivanja veće financijske pomoći od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kroz ujednačavanja između ŽUC-eva u državi, kako bi se mogla zadržati kvaliteta prometnica kojim upravlja ŽUC KKŽ.

Dodajmo na kraju kako županijske i lokalne ceste čine čak 68 posto svih javnih cesta u Republici Hrvatskoj, što ih čini ključnim dijelom prometne infrastrukture, a istovremeno, sredstva koja su na raspolaganju za te prometnice dostatna su za postizanje tek dijela željenog standarda redovnog održavanja.

Vezano

Komentari su zatvoreni.