Rušenje zapuštenih objekata Grad sufinancira s 15 tisuća kuna

Grad Križevci poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe da podnesu zahtjev za sufinanciranje uklanjanja zapuštenih ruševnih objekata koji, uslijed oštećenja ili dotrajalosti, predstavljaju opasnost ljudima i drugoj imovini ili tako zapušteni narušavaju vizuru grada. Grad će sufinancirati rušenje s 15 tisuća kuna po objektu, a javni poziv bit će otvoren tijekom cijele godine, odnosno dok se ne iscrpi proračunska stavka predviđena za tu namjenu.
Na ovaj poziv mogu se javiti fizičke i pravne osobe, vlasnici nekretnine (stambene, poslovne i stambeno-poslovne) koja se nalazi unutar I. i II. zone grada te uz regulacijski pravac u odnosu na javnu prometnu površinu. Više informacija o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u objavljenom javnom pozivu koji se nalazi na www.krizevci.hr ili se informirati putem e-maila kristina.puskar@krizevci.hr i telefonski na 048 628 – 945.

Vezano

Komentari su zatvoreni.