Petu godinu za redom Gradu Križevcima odobren EU projekt školske prehrane učenika u riziku od siromaštva

Gradu Križevcima odobren je za financiranje EU projekt ”Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva na području Grada Križevaca u školskoj godini 2021.-2022.” ukupne vrijednosti 690.411,83 kuna, čime su za narednu školsku godinu osigurana sredstva za prehranu ukupno 695 učenika koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.

Projekt se provodi u matičnoj i područnim školama OŠ Ljudevita Modeca Križevci i OŠ ”Vladimir Nazor” Križevci te u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, i to:

  • u matičnim školama prehrana će se odvijati u školskoj kuhinji, kao i do sada, gdje će se, osiguranjem dodatnih sredstava za prehranu djece u riziku od siromaštva, omogućiti veći broj korisnika školske kuhinje;
  • u područnim školama organizirat će se dostava tzv. ”lunch” paketa, vodeći računa da takav obrok osigurava kvalitetnu, raznovrsnu, količinski i nutritivno dostatnu prehranu učenika, sukladno Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi.

Time je Grad Križevci petu godinu za redom osigurao značajan iznos EU sredstava za poboljšanje standarda učenika osnovnih škola kojima je osnivač:

Školska godinaBroj učenika za koje je osigurana školska prehranaUkupna vrijednost projekta
2017./2018.487 učenika456.209,50 kuna
2018./2019.617 učenika611.099,00 kuna
2019./2020.767 učenika753.705,20 kuna
2020./2021.660 učenika646.074,74 kuna
2021./2022.695 učenika690.411,83 kuna
Ukupno3.157.500,27 kuna

Iz Grada pozivaju sve potencijalne korisnike prava na besplatnu prehranu da se početkom školske godine radi ostvarivanja istog obrate socijalnom radniku škole ili razredniku učenika.

Kriteriji i dokazna dokumentacija za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu učenika financiranu iz projekta ”Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva na području Grada Križevaca u školskoj godini 2021.-2022.”

Kriterij 1: Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu

Dokazni dokumenti: Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu ili važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 % proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna ili potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu ili uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu ili potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka.

Kriterij 2: Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz višečlane ili jednoroditeljske obitelji

Dokazni dokumenti: Mišljenje/Izjava školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja škole, socijalnog radnika ili druge stručne osobe upućene u nepovoljne životne prilike učenika.

S obzirom na to da se radi o različitim nepovoljnim osobnim, materijalnim i socijalnim prilikama, procjena ostvarivanja prava na besplatnu prehranu, za jedno ili više djece koja pohađaju osnovnu školu, temeljit će se na objektivnim činjenicama i procjeni socijalnog radnika škole i razrednika.

Podjeli ovo:

Vezano

Komentari su zatvoreni.